Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Poľsko

Naposledy aktualizované dňa 24. 2. 2017
Zobraziť všetky meny v Poľský zlotý (PLN)

Minimálna hrubá mzda

2 000 PLN na mesiac *
13 PLN na hodinu **
Informácie
Minimálna mzda sa vyjednáva sociálnymi partnermi, ale konečné rozhodnutie (výšku) robí vláda
Vyslaní robotníci
* Týka sa vyslaných pracovníkov
** Netýka sa vyslaných pracovníkov, vyslaní pracovníci majú zamestnanecké zmluvy

Plat na kategóriu

Bez zručností

Informácie
Závisí od zamestnaneckej zmluvy a/alebo ustanovení kolektívnej dohody v spoločnosti, ak existuje
Vyslaní robotníci
Áno, ak v spoločnosti existuje kolektívna dohoda

So zručnosťami

Informácie
Závisí od zamestnaneckej zmluvy a/alebo ustanovení kolektívnej dohody v spoločnosti, ak existuje

Špecialista

4 055 PLN na mesiac priemerná hrubá mzda
Informácie
Závisí od zamestnaneckej zmluvy a/alebo ustanovení kolektívnej dohody v spoločnosti, ak existuje

Majster

Informácie
Závisí od zamestnaneckej zmluvy a/alebo ustanovení kolektívnej dohody v spoločnosti, ak existuje

Začiatočníci / mladí robotníci

Informácie
Závisí od zamestnaneckej zmluvy a/alebo ustanovení kolektívnej dohody v spoločnosti, ak existuje

Profesionáli

Informácie
Závisí od zamestnaneckej zmluvy a/alebo ustanovení kolektívnej dohody v spoločnosti, ak existuje

Denne

8 hodiny

Týždenne

40 hodiny

Nadčas

150 hodiny na rok

Prestávky

Odpočinok

Ak pracovný deň trvá minimálne 6 hodín
15 minúty
Súčasť štandardného pracovného času
Platené

Obed

Nevypláca sa regulovaná zamestnávateľom alebo kolektívnou dohodou

Špeciálne podmienky

Informácie
Netýka sa stavebného priemyslu

V rámci krajiny: Poľsko

Dávka na cestovné

6 PLN
Informácie
Paušálna suma. Alternatívne dopravu poskytne zamestnávateľ alebo sa skutočné náklady preplatia.

Dávka na ubytovanie

45 PLN na deň
500 PLN na mesiac
Informácie
Paušálna suma oslobodená od dane pre robotníka poslaného na iné pracovisko. Ubytovanie poskytnuté zamestnávateľom alebo dávka. Zamestnávateľ môže stanoviť vyššiu sadzbu, ale potom čiastka prevyšujúca základ sa zdaňuje

Diéty/denná dávka

30 PLN alebo stanovené zamestnávateľom
Informácie
Ak je to viac ako základ (verejná správa), suma nad základ sa zdaní

Nadčas

100 % z hodinovej mzdy *
50 % z hodinovej mzdy **
Informácie
* Pre prácu nadčas:
a) v noci.
b) v nedele a verejné sviatky, ktoré nie sú pre zamestnanca pracovnými dňami, podľa jeho pracovného plánu,
c) voľný deň poskytnutý zamestnancovi ako kompenzácia za prácu v nedeľu alebo sviatok, podľa jeho pracovného plánu

** Pre prácu nadčas v akýkoľvek iný deň ako deň špecifikovaný v bode 1.

Práca večer

Povolené
Informácie
Žiadne špeciálne prémie za prácu večer

Práca v noci

Povolené
21:00 komu 7:00
20 % z hodinovej mzdy

Práca v sobotu

Povolené

Práca v nedeľu

Povolené s obmedzeniami
Informácie
Je povinné prácu v nedeľu nahrádzať jedným voľným dňom

Práca v štátne sviatky

Nie je povinné
Povolené za špeciálnych podmienok (urgentných)

Práca na smeny

Povolené

Plat za pohotovosť

Týka sa
60 % z priemerného platu

Dávka na každoročnú dovolenku

Týka sa
ako plat

13. mesiac

Nehodí sa

14. mesiac

Nehodí sa

Dodatočné mzdové komponenty

Týka sa
Informácie
Rôzne komponenty ako dávka na obdobie zamestnanosti

Iné

Ako záložný plat
Informácie
Zamestnávateľ nie je povinný platiť za prestávky súvisiace so zlými poveternostnými podmienkami

Počet sviatkov

20 dni na rok menej ako 10 odpracovaných rokov
26 dni na rok viac ako 10 odpracovaných rokov

Štátne sviatky

Nový rok
Sviatoch Troch kráľov
Veľká noc
Veľkonočný pondelok
1. mája – sviatok práce
3. mája – Deň ústavy
Turíce
Sviatok Božieho tela
15. augusta - Nanebovzatie Panny Márie. Sviatok poľskej armády
1. novembra - Deň všetkých svätých
11. novembra - Deň nezávislosti
25. decembra – 1. sviatok vianočný
26. decembra – 2. sviatok vianočný

Príspevky do sociálneho zabezpečenia

22,71 % z hrubého platu
Informácie
Penzia 9,76%
Postihnutie 1,5%
Choroba 2,45%
Zdravotné poistenie 9%

Dodatočné poistenie sociálneho zabezpečenia

Nie je povinné

Daň z príjmu

18 % až di 85 528 pln / rok
32 % + 15 395 pln viac než 85 528 pln/rok

Dodatočné penzijné fondy

Nie je povinné
Informácie
Závisí od usmernení prijatých v spoločnosti, zamestnávateľ a zamestnanci sa môžu dohodnúť na vytvorení firemného penzijného fondu. Prakticky neexistuje v poľskom stavebnom priemysle.

Choroba

80 %
70 % pobyt v nemocnici
100 % ak je pobyt v nemocnici dôsledkom úrazu alebo v prípade tehotenstva
Informácie
Robotníci do veku 50 rokov majú platený nemocenský plat do 33 dní financovaný zamestnávateľom; nad 50 rokov: 14 dní platených ako nemocenský plat financovaný zamestnávateľom. Ak je to dlhšie, všetky platby financuje Inštitúcia sociálneho poistenia (ZUS), ale môžu byť vyplatené zamestnávateľom.

Doba výplaty nemocenskej dávky – do 182 dní

Pracovné zranenia/úrazy

100 % pobyt v nemocnici do 182 dní
80 % benefity pri postihnutí – úplná neschopnosť pracovať
60 % čiastočné postihnutie
Informácie
Zamestnanec tiež získa kompenzáciu za nehodu, v závislosti od jej povahy. Zamestnanec môže dostať rehabilitačný benefit, ak nedostáva benefity kvôli invalidite.

Informácie Kontakty

Związek Zawodowy "Budowlani" (Trade Union Budowlani)

Mokotowska st 4/6;
00-641 Warsaw
Poland
Môžete nás kontaktovať v nasledujúcich jazykoch
Angličtina, Poľština