Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Lotyšsko

Naposledy aktualizované dňa 2. 1. 2024
Zobraziť všetky meny v Euro (€)

Minimálna hrubá mzda

930 EUR na mesiac
5,57 EUR na hodinu
Bez zručností
780 EUR na mesiac
4,67 EUR na hodinu

Denne

7 alebo 8 hodiny
24 hodina(-y) (súhrnný počet pracovných hodín*)
Informácie
7 hodín v prípade, ak má robotník špeciálne riziká aspoň 50 % pracovného dňa.
Odkaz na článok:
Článok pracovného zákona 131; bod (1), (3).

Súhrnný počet pracovných hodín*
Ak neexistuje iná možnosť a po konzultácii so zástupcami zamestnancov môže zamestnávateľ stanoviť súhrnné pracovné hodiny. V tomto prípade
nesmie robotník pracovať dlhšie ako 24 hodín súvisle a 56 hodín týždenne. Medzi pracovnými dňami musí byť minimálna doba odpočinku 12 hodín.

Odkaz na článok:
Článok pracovného zákona 140.

Týždenne

35 alebo 40 hodiny
56 hodiny (súhrnný počet pracovných hodín*)
Informácie
35 hodín v prípade, ak má robotník špeciálne riziká aspoň 50 % pracovného dňa. Odkaz:
Článok pracovného zákona 131; bod (1), (3).

Súhrnný počet pracovných hodín*
Ak neexistuje iná možnosť a po konzultácii so zástupcami zamestnancov môže zamestnávateľ stanoviť súhrnné pracovné hodiny. V tomto prípade
nesmie robotník pracovať dlhšie ako 24 hodín súvisle a viac než 56 hodín týždenne. Medzi pracovnými dňami musí byť minimálna doba odpočinku 12 hodín.

Odkaz na článok:
Článok pracovného zákona 140.

Nadčas

8 hodiny na týždeň

Prestávky

30 minúty
Nie je súčasťou štandardného pracovného času
Nevypláca sa
Informácie
Ak pracovný deň trvá minimálne 6 hodín

Špeciálne podmienky

7 hodiny na deň
35 hodiny na týždeň
Informácie
Znížený počet hodín sa uplatňuje, keď sú zamestnanci vystavení špeciálnym rizikám minimálne 50% pracovného dňa/týždeň.
Zamestnanec dostane aspoň 3 mimoriadne dovolenky, ak sa na jeho prácu vzťahujú špeciálne riziká.
Odkaz na článok:
Článok pracovného zákona 131; bod (3).
Článok pracovného zákona 151; bod (1), podbod (2).
2009.03.10. MK č.219; príloha2

V rámci krajiny: Lotyšsko

Dávka na ubytovanie

60 komu 120 EUR na deň

Diéty/denná dávka

8 EUR na deň

Nadčas

50 % z hodinovej mzdy
100 % z hodinovej mzdy bez zručností

Práca v noci

Povolené (nie pre mladistvých)
Od 22:00 komu 6:00
50 % z hodinovej mzdy

Práca v štátne sviatky

Nie je povinné
Povolené
100 % z hodinovej mzdy

Práca na smeny

Povolené
žiadne bonusy

Nebezpečná práca

Nastaviť na úrovni spoločnosti.

Plat za pohotovosť

Týka sa

Dávka na každoročnú dovolenku

20 dni na rok

Počet sviatkov

20 dni na rok

Štátne sviatky

13 dni na rok
1. januára
Veľký piatok
Veľká noc
Veľkonočný pondelok
1. mája
4. mája
23. a 24. júna
18. novembra
24., 25. a 26. decembra
31. decembra

Príspevky do sociálneho zabezpečenia

10,5 %

Daň z príjmu

20 % mzda do 20 004 na rok
23 % mzda od 20 004 do 78 100 na rok
31 % mzda 78 100 a + na rok

Choroba

Deň 2 komu 3 : 75 % z priemerného platu
Deň 4 komu 9 : 80 % z priemerného platu
Deň 10 komu 182 : 80 % z priemerného platu platené štátom

Informácie Kontakty

Latvian Building sector trade union

Bruninieku street 29/31; Riga, LV 1001, Latvia
Môžete nás kontaktovať v nasledujúcich jazykoch
Angličtina, Lotyština