Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Taliansko

Naposledy aktualizované dňa 7. 5. 2024
Zobraziť všetky meny v Euro (€)

Minimálna hrubá mzda

Nehodí sa

Plat na kategóriu

Bez zručností

8,73 EUR na hodinu ku ktorému sa na úrovni regiónu alebo provincie musí pridať premenlivé navýšenie
Informácie
Valid from July 2023.

So zručnosťami

9,73 EUR na hodinu (národná mzda platná vo všetkých regiónoch / provinciách) ku ktorému sa na úrovni regiónu alebo provincie musí pridať premenlivé navýšenie
Informácie
Valid from July 2023.

Špecialista

10,48 EUR na hodinu (národná mzda platná vo všetkých regiónoch / provinciách) ku ktorému sa na úrovni regiónu alebo provincie musí pridať premenlivé navýšenie
Informácie
Valid from July 2023.

Majster

11,06 EUR na hodinu (národná mzda platná vo všetkých regiónoch / provinciách) ku ktorému sa na úrovni regiónu alebo provincie musí pridať premenlivé navýšenie
Informácie
Valid from July 2023.

Začiatočníci / mladí robotníci

5,67 EUR komu 9,95 EUR na hodinu (učni: mení sa podľa ročníka a obdobia výučby) ku ktorému sa na úrovni regiónu alebo provincie musí pridať premenlivé navýšenie
Informácie
Valid from July 2023.

Profesionáli

1 510,56 EUR 2 686,74 EUR na mesiac (mesačný plat zodpovedá 173 h) ku ktorému sa na úrovni regiónu alebo provincie musí pridať premenlivé navýšenie
Informácie
Valid from July 2023.

Priemerná mzda (indikácia)

1933,13 ku ktorému sa na úrovni regiónu alebo provincie musí pridať premenlivé navýšenie
Informácie
Valid from July 2023.

Denne

8 hodina(-y)

Týždenne

40 hodina(-y)

Nadčas

2 hodina(-y) na deň
250 hodina(-y) na rok
+ 35 % hodina mzda
Informácie
Maximálny počet hodín nadčasov ako kolektívna národná dohoda,
o 35 % nad rámec hodinovej mzdy.

Prestávky

Odpočinok

10 minúty
Platené

Obed

po 6 hodinách práce
30 komu 60 minúty
Nevypláca sa

Špeciálne podmienky

Žiadne zníženie počtu pracovných hodín

V rámci krajiny: Taliansko

Dávka na cestovné

0,35 EUR na pracovnú hodinu
Informácie
Národný priemer, môže sa líšiť od provincie k provincii.
Pri práci mimo komunálneho územia, v ktorom bol robotník nasadený, nesie výdavky na cestovné spoločnosť.

Dávka na stravu

0,61 EUR na hodinu
105,73 EUR na mesiac

Dávka na ubytovanie

Týka sa
Rozhoduje sa na úrovni spoločnosti, vypláca spoločnosť

Diéty/denná dávka

Informácie
Služobná cesta na úrovni provincie sa uskutočňuje mimo provincie stálej práce, s fixným podielom o 10 % vyšším, ako je hodinový plat, a zmluva existuje s každou provinciou. Služobná cesta do ostatných talianskych provincií je o 46,48 eur denne vyššia, ak sa koná medzinárodná cesta mimo Talianska, je o 77,47 eur denne vyššia. Tieto navýšenia môžu byť ďalej zvýšené vyplývajúc z teritoriálnych zmlúv.

Krajina vyslania: Taliansko

Dávka na cestovné

Informácie
Služobná cesta na úrovni provincie sa uskutočňuje mimo provincie stálej práce, s fixným podielom o 10 % vyšším, ako je hodinový plat, a zmluva existuje s každou provinciou. Služobná cesta do ostatných talianskych provincií je o 46,48 eur denne vyššia, ak sa koná medzinárodná cesta mimo Talianska, je o 77,47 eur denne vyššia. Tieto navýšenia môžu byť ďalej zvýšené vyplývajúc z teritoriálnych zmlúv.

Nadčas

35 % z hodinovej mzdy

Práca v noci

Povolené (pre robotníkov nad 16 rokov)
22:00 komu 6:00
40 % z hodinovej mzdy

Práca v sobotu

Povolené
8 % z hodinovej mzdy

Práca v nedeľu

Povolené
55 % z hodinovej mzdy

Práca v štátne sviatky

Nie je povinné
Povolené
45 % z hodinovej mzdy

Práca na smeny

Povolené
9 komu 28 % z hodinovej mzdy

Nebezpečná práca

Práca v podzemí
18 komu 46 % z hodinovej mzdy
Vystavenie nebezpečným látkam
11 % z hodinovej mzdy
Práce vo vode/snehu/blate
6 komu 16 % z hodinovej mzdy
Práca v kanáloch/komínoch
7 komu 17 % z hodinovej mzdy
Práca vo výškach
12 komu 17 % z hodinovej mzdy
Informácie
Národné percentuálne podiely, ale každá provincia má právo na ich zvýšenie.

Plat za pohotovosť

Týka sa
10 komu 30 % z hodinovej mzdy (dostupnosť mimo pracovných hodín)

Dávka na každoročnú dovolenku

8,5 % iba pre robotníkov: za každú hodinu odpracovanú vo fonde stavebných robotníkov (cassa edile)
20 dni len pre zamestnancov: platené priamo spoločnosťou
Júl

13. mesiac

Robotníci : provízia 10 % za každú odpracovanú hodinu
Zamestnanci : 1 mesiac
Platené dňa december

14. mesiac

Týka sa len pre profesionálov
Platené dňa jún

Služobný vek

Informácie
Robotník dosiahne profesionálny zamestnanecký vek, keď za dva roky absolvoval aspoň 2100 hodín

Dodatočné mzdové komponenty

Teritoriálna kompenzácia : 0,92 komu 1,28 EUR na hodinu
221 EUR na mesiac národný priemer
Výrobný bonus : 0,12 komu 0,17 EUR na hodinu
42 EUR na mesiac národný priemer

Iné

Pozastavenie prác alebo iné zlé počasie : 80 % vyplácané inps

Počet sviatkov

20 dni na rok nariadené zákonom. nie je možné zaplatiť.
1/12 celkového počtu dní/mesiac

Štátne sviatky

12 dni na rok
Informácie
Okrem toho majú robotníci 88 h platenej dovolenky za rok: 1h za každých 20h práce. Pre zamestnancov sa platba robí každý mesiac so zvýšením o 4,95% zo mzdy/hodinu.

Príspevky do sociálneho zabezpečenia

10 % z hrubého platu
Vyslaní robotníci
Vyslaní robotníci si platia príspevky do sociálneho zabezpečenia v krajine pôvodu

Dodatočné poistenie sociálneho zabezpečenia

0,3 % z hrubého platu
Informácie
Týka sa robotníkov v spoločnostiach s viac než 15 zamestnancami na pokrytie integrácie pozastavení pre prípad krízy spoločnosti.

Daň z príjmu

0,5 komu 3,33 % miestna daň
23 % až do 15 000 EUR
28 % od 15 000 do 28 000 EUR
38 % od 28 000 do 55 000 EUR

Dodatočné penzijné fondy

1 komu 1,2 %
Informácie
Platené do penzijného fondu určeného pre každú profesiu. Mladí ľudia pridajú 7,5% ročného platu

Choroba

Deň 1 komu 6 : 0 % prvý 3 dni
Deň 7 komu 13 : 50 % prvý 3 dni
Deň 14 komu 365 : 100 % prvý 3 dni
Deň 4 komu 181 : 100 % až do 66% je integrovaných cez národnú agentúru sociálneho zabezpečenia (inps)
Deň 181 komu 365 : 50 %

Pracovné zranenia/úrazy

Každých deň : 100 %

Informácie Kontakty

FENEAL UIL

Môžete nás kontaktovať v nasledujúcich jazykoch
Angličtina, Francúzština, Taliančina, Rumunčina, Španielčina

FILCA CISL

Môžete nás kontaktovať v nasledujúcich jazykoch
Angličtina, Španielčina, Taliančina, Portugalčina

FILLEA CGIL

Môžete nás kontaktovať v nasledujúcich jazykoch
Angličtina, Španielčina, Francúzština, Taliančina, Rumunčina