Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Projekt

Táto webová stránka je výsldkom projektu organizovaného EFBWW (Európskou federáciou zamestnancov stavebníctva a drevospracujúceho priemyslu) s finančnou podporou Európskej komisie (DG EMPL).

Prečo táto webová stránka?

Dočná migrácia a hlavne vysielanie robotníkov má v stavebnom sektore veľmi dôležitý význam, pretože má vysoko mobilnú pracovnú silu, vysoký dopyt po robotníkoch so zručnosťami aj bez nich a silnú konkurenciu medzi spoločnosťami. Princíp „rovnaká mzda za rovnakú prácu na rovnakom pracovisku“ sa nie vždy rešpektuje.

Táto webová stránka pomôže robotníkom získať stručné a ľahko prístupné informácie o svojich právach v konkrétnom sektore. Robotníci sa tiež budú môcť skontaktovať s odbormi v svojej krajine pôvodu alebo hostiteľskej krajine a dostať tak priamu podporu.

Na európskej úrovni reaguje táto iniciatíva na smernicu 2014/67/ES, ktorá zdôrazňuje dôležitosť zlepšeného prístupu a transparentnosti podmienok zamestnanosti v rôznych členských štátoch EÚ, aby sa zaručila správne uplatňovanie smernice 96/71/ES, a tým chránili práva vysielaných robotníkov.

Všetky informácie sú k dispozícii vo všetkých oficiálnych jazykoch Európskej únie.