Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Albánsko

Naposledy aktualizované dňa 20. 2. 2023
Zobraziť všetky meny v Albánsky lek (ALL)

Minimálna hrubá mzda

26 000 ALL na mesiac

Plat na kategóriu

Bez zručností

26 000 ALL komu 30 000 ALL na mesiac

So zručnosťami

30 000 ALL komu 50 000 ALL na mesiac

Špecialista

50 000 ALL komu 70 000 ALL na mesiac

Majster

45 000 ALL komu 60 000 ALL na mesiac

Začiatočníci / mladí robotníci

35 000 ALL komu 45 000 ALL na mesiac

Profesionáli

60 000 ALL komu 120 000 ALL na mesiac

Denne

8 hodiny na deň
Informácie
Pre robotníkov mladších ako 18 rokov nie dlhšie ako 6 hodín

Týždenne

40 hodiny

Nadčas

8 hodiny na týždeň
Informácie
Nie sú povolené žiadne ďalšie nadčasy, keď robotník odpracoval 48 hodín za týždeň.

Prestávky

30 minúty až do 8 hodiny z práce
Vyše 8 hodiny : 30 ďalšie minúty
Súčasť štandardného pracovného času
Platené

Špeciálne podmienky

Osobitné pracovné hodiny sú definované v individuálnych alebo kolektívnych zmluvách medzi zmluvnými stranami.

V rámci krajiny: Albánsko

Dávka na cestovné

Informácie
Do 20 % mesačnej mzdy vo forme kupónov alebo hotovosti poskytnutej v zmluve medzi zmluvnými stranami. (zahŕňa cestovné, stravné, príspevok na ubytovanie).

Dávka na stravu

Informácie
Do 20 % mesačnej mzdy vo forme kupónov alebo hotovosti poskytnutej v zmluve medzi zmluvnými stranami. (zahŕňa cestovné, stravné, príspevok na ubytovanie).

Dávka na ubytovanie

Informácie
Do 20 % mesačnej mzdy vo forme kupónov alebo hotovosti poskytnutej v zmluve medzi zmluvnými stranami. (zahŕňa cestovné, stravné, príspevok na ubytovanie).

Krajina vyslania: Albánsko

Dávka na cestovné

Informácie
Podľa definície v individuálnej alebo kolektívnej zmluve medzi zmluvnými stranami.

Dávka na stravu

Informácie
Podľa definície v individuálnej alebo kolektívnej zmluve medzi zmluvnými stranami.

Dávka na ubytovanie

Informácie
Podľa definície v individuálnej alebo kolektívnej zmluve medzi zmluvnými stranami.

Nadčas

Min 25 % z hodinovej mzdy

Práca večer

Min 20 % z hodinovej mzdy
Min 150 ALL na hodinu
Od 19:00 komu 22:00

Práca v noci

Min 50 % z hodinovej mzdy
Od 22:00 komu 6:00
Informácie
Práca v noci nie je povolená u robotníkov mladších ako 18 rokov a robotníkov ohlásených ako práceneschopných

Práca v sobotu

Min 25 % z hodinovej mzdy
Informácie
Práca vykonávaná v deň v týždni alebo v dni oficiálnych sviatkov sa vyvažuje dodatočným poplatkom, nie nižším ako 25 % alebo dovolenkou, ktorá sa rovná trvaniu vykonanej práce plus dodatočnej prestávky nie kratšej ako 25 % trvania tejto práce, uskutočnenej jeden týždeň pred alebo po jej dokončení.

Práca v nedeľu

Min 25 % z hodinovej mzdy
Informácie
Práca vykonávaná v deň v týždni alebo v dni oficiálnych sviatkov sa vyvažuje dodatočným poplatkom, nie nižším ako 25 % alebo dovolenkou, ktorá sa rovná trvaniu vykonanej práce plus dodatočnej prestávky nie kratšej ako 25 % trvania tejto práce, uskutočnenej jeden týždeň pred alebo po jej dokončení.

Práca v štátne sviatky

Nie je povinné
Informácie
Práca vykonávaná v deň v týždni alebo v dni oficiálnych sviatkov sa vyvažuje dodatočným poplatkom, nie nižším ako 25 % alebo dovolenkou, ktorá sa rovná trvaniu vykonanej práce plus dodatočnej prestávky nie kratšej ako 25 % trvania tejto práce, uskutočnenej jeden týždeň pred alebo po jej dokončení.

Práca na smeny

Povolené

Nebezpečná práca

Informácie
Zadefinované v individuálnej alebo kolektívnej zmluve medzi zmluvnými stranami.

Dávka na každoročnú dovolenku

Týka sa
100 % z platu
Informácie
Mzda vyplácaná za každoročnú dovolenku je čiastka, z ktorej by profitoval zamestnanec, ak by nemal povolenie.

13. mesiac

1 mesiac plat
Informácie
Špeciálna odmena sa vypláca na dodatočnú mzdu, ak je to súčasťou zmluvy

Služobný vek

Po 10 roky

Iné

Min 187,5 ALL na hodinu
Min 50 % z hodinovej mzdy

Počet sviatkov

28 dni na rok

Štátne sviatky

14 dni
1 január
2 január
15 marec letný deň
22 marec deň nevruz
Ortodoxná Veľká noc
1 máj deň práce
Veľký Deň Eid
Deň Kurban Bajram
19 október šťastie matky terezy
28 november deň vlajky a nezávislosti
29 november deň oslobodenia
8 december národný deň mládeže
25 december vianoce
Informácie
Zamestnanec má právo dostať plat za dni štátnych sviatkov. Keď štátny sviatok pripadne na víkend, sviatok sa presunie na pondelok.

Príspevky do sociálneho zabezpečenia

9,5 %
2 470 ALL : min mzda
10 893 ALL : max mzda

Dodatočné poistenie sociálneho zabezpečenia

1,7 %
442 ALL : min mzda
1 949 ALL : max mzda

Daň z príjmu

0 komu 30 000 ALL : 0
30 001 komu 150 000 ALL : 13 % z vyššie uvedenej sumy 30 000 ALL
150 001 ALL : 13 000 ALL + 23 % z vyššie uvedenej sumy 150 000 ALL

Choroba

Až do 60 % za 6 mesiace ak máte viac ako 10 rokov skúseností
80 % po 6 mesiace
Informácie
Prvých 14 dní s vypísaním od lekára hradí zamestnávateľ a zvyšok obdobia vypísania až po skončenie 6-mesačného obdobia uhrádza Inštitút sociálneho poistenia

Pracovné zranenia/úrazy

80 % za 6 mesiace

Informácie Kontakty

FSNDSHPSH

Tel. 0035567298237
Môžete nás kontaktovať v nasledujúcich jazykoch
Albánčina

SPPNSHPSH

Rr. Vellezerit Manesterliu, Banesa 2/1, Tirane, ALBANIA
Tel. 00355682246074
Môžete nás kontaktovať v nasledujúcich jazykoch
Albánčina, Angličtina, Francúzština, Taliančina