Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Belgicko

Naposledy aktualizované dňa 4. 4. 2024
Zobraziť všetky meny v Euro (€)

Plat na kategóriu

Bez zručností

Kat. I
17 398 EUR na hodinu

So zručnosťami

Kat. IA
18 264 EUR na hodinu
Kat. II
18 549 EUR na hodinu
Kat. IIA
19 473 EUR na hodinu

Špecialista

Kat. III
19 725 EUR na hodinu

Majster

Kat. IV
20 937 EUR na hodinu

Začiatočníci / mladí robotníci

Kat. I
17 398 EUR na hodinu

Profesionáli

Vedúci tímu A
21 698 EUR na hodinu (tím a : tím zložený z robotníkov patriacich do rovnakej kategórie)
Vedúci tímu B
23 031 EUR na hodinu (tím b: tím zložený z robotníkov patriacich do rôznych kategórií)
Vedúci
25 124 EUR na hodinu

Denne

8 hodina(-y)

Týždenne

40 hodiny

Nadčas

1 hodina na deň
2 hodiny na deň (týždeň „flexibilnej práce“)
5 hodiny na týždeň + soboty (práca v sobotu sa považuje za nadčas a môže byť pridaná k 5 hodinám nadčasov povolených za týždeň)
10 hodiny na týždeň (týždeň „flexibilnej práce“)
180 hodiny na rok

Prestávky

Odpočinok

po 6 hodinách práce
15 minúty právne ustanovenie – žiadna dohoda v rámci sektora

Špeciálne podmienky

Informácie
Zoznam nebezpečných a nezdravých prác na vyžiadanie.

Žiadne obmedzenia v počte hodín, ale mzdové bonusy: od 10% do 100% podľa typu práce.

V rámci krajiny: Belgicko

Dávka na cestovné

Informácie
Výdavky na cestovné a dávka na mobilitu (na základe času stráveného na pokrytie dlhých vzdialeností) sa menia v závislosti od vzdialenosti a času.

Podrobnosti na vyžiadanie.

Dávka na stravu

3 247 EUR

Nadčas

20 % na hodinu ak sa nekompenzuje hodinami
0 % v týždni flexibilnej práce

Práca v noci

Povolené
Od 22:00 komu 6:00
25 %

Práca v sobotu

50 %
Informácie
V sobotu je nárok na prémiu, aj keď sú hodiny kompenzované.

Práca v nedeľu

Nie je regulované na úrovni sektora

Práca v štátne sviatky

Ak sa pracuje v štátny sviatok, dni sa musia kompenzovať dodatočným dňom voľna.

Práca na smeny

10 %
25 % nočná smena

Nebezpečná práca

10 komu 100 %
Informácie
Zoznam nebezpečnej práce k dispozícii na vyžiadanie

Dávka na každoročnú dovolenku

Týka sa
15,38 % z hrubého platu zvýšenie o 8%
Jún

13. mesiac

Týka sa
9 % z hrubého platu
Platené dňa november

Počet sviatkov

32 dni na rok

Štátne sviatky

10 dni na rok
Nový rok (1. januára)
Veľkonočný pondelok
1. mája
Nenebovstúpenie Pána
Svätodušný pondelok
21 júla
Nanebovzatie Panny Márie
Deň všetkých svätých (1. november)
11 novembra
1. sviatok vianočný (25. december)

Príspevky do sociálneho zabezpečenia

13,07 % z hrubého platu zvýšenie o 8%

Daň z príjmu

± 30 %

Choroba

Deň 1 komu 7 : 100 % platené zamestnávateľom
Deň 8 komu 14 : 85,88 % platené zamestnávateľom vyplatenia úhrad zo sociálneho zabezpečenia
Deň 15 komu 30 : 85,88 % platené zamestnávateľom a zo sociálneho zabezpečenia

Pracovné zranenia/úrazy

Dočasná neschopnosť: 90 % z hrubého platu
Trvalá neschopnosť pracovať: ročné pridelenie
Informácie
Množstvo závislé od sadbzy trvalej neschopnosti

Informácie Kontakty

Môžete nás kontaktovať v nasledujúcich jazykoch
Holandčina, Angličtina, Francúzština

ACV Bouw - Industrie & Energie

Môžete nás kontaktovať v nasledujúcich jazykoch
Holandčina

ALGEMENE CENTRALE - ABVV / CENTRALE GENERALE - FGTB

Môžete nás kontaktovať v nasledujúcich jazykoch
Holandčina, Angličtina, Francúzština, Portugalčina

CSC Batiment - industrie & énergie

Môžete nás kontaktovať v nasledujúcich jazykoch
Francúzština