Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Slovinsko

Naposledy aktualizované dňa 20. 2. 2020
Zobraziť všetky meny v Euro (€)

Minimálna hrubá mzda

94 058 EUR

Plat na kategóriu

Bez zručností

480,13 EUR

So zručnosťami

654,39 EUR

Špecialista

773,48 EUR

Majster

866,11 EUR

Profesionáli

1 027,3 EUR

Denne

8

Týždenne

Min 35 max 40 hodiny na týždeň

Nadčas

2 hodiny na deň
8 hodiny na týždeň
20 hodiny na mesiac
170 hodiny na rok (max. 230, so súhlasom zamestnanca)

Prestávky

30 minúty
Platené

V rámci krajiny: Slovinsko

Dávka na cestovné

Vychádzajúc z cestovného vo verejnej doprave

Dávka na stravu

5 EUR na deň

Dávka na ubytovanie

Podľa faktúry
Informácie
Len v prípade pracovnej cesty
Vyslaní robotníci
Vyslaní robotníci: má platiť zamestnávateľ.

Nadčas

30 % z hodinovej mzdy

Práca v noci

Od 22:00 až do 7:00
40 % z hodinovej mzdy

Práca v nedeľu

50 % z hodinovej mzdy

Práca v štátne sviatky

50 komu 100 % z hodinovej mzdy (100% 1. januára a 1. mája)

Práca na smeny

10 % z hodinovej mzdy

Nebezpečná práca

Min 3 % na hodinu

Plat za pohotovosť

10 % na hodinu

Dávka na každoročnú dovolenku

850 EUR na rok

13. mesiac

Rozhodnuté na úrovni spoločnosti

Iné

Informácie
Dávka za prácu na vzdialených pracoviskách

viac ako 30 km 1 euro
viac ako 40 km 2 eurá
viac ako 50 km 3 eurá
...za každých 10 km 1 euro
max. 18 eur

Počet sviatkov

Min 4 týždne na rok

Štátne sviatky

12 dni na rok

Príspevky do sociálneho zabezpečenia

22,1 %
Vyslaní robotníci
zohľadniť zákon krajiny, kde je robotník vyslaný.

Dodatočné poistenie sociálneho zabezpečenia

16,1 %

Daň z príjmu

16 až do 50 %
Informácie
(16%, 27%, 41%, 50%)

Dodatočné penzijné fondy

Voliteľné

Choroba

Od 1 až do 30 dni : 80 %
Vyše 31 dni : 80 %

Pracovné zranenia/úrazy

100 %

Informácie Kontakty

SDGD - Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije

Môžete nás kontaktovať v nasledujúcich jazykoch
Chorvátčina, Angličtina, Slovinčina