Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kontaktovať odborové združenie

v prípade, že potrebujete pomoc a/alebo informácie, môžete kontaktovať odborový zväz a tí vám radi pomôžu

FILLEA CGIL

Môžem vám pomôcť v
Angličtina, Španielčina, Francúzština, Taliančina, Rumunčina
Marco Benati
Môžem vám pomôcť v
Angličtina - Taliančina - Španielčina
+39 3481302870
Fillea Cgil Romania - Emilia Spurcaciu
Môžem vám pomôcť v
Angličtina - Taliančina - Rumunčina
+40 752249803

FILCA CISL

Môžem vám pomôcť v
Angličtina, Španielčina, Taliančina, Portugalčina
Claudio Sottile
Môžem vám pomôcť v
Angličtina - Španielčina - Taliančina - Portugalčina
+39 3491817652

FENEAL UIL

Môžem vám pomôcť v
Angličtina, Francúzština, Taliančina, Rumunčina, Španielčina
Andrea Merli
Môžem vám pomôcť v
Francúzština - Taliančina
+39 3393017191