Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Polen

Senast uppdaterat den 2017-02-24
Visa alla valutor i Polsk zloty (PLN)

Minimibruttolön

2 000 PLN per månad *
13 PLN per timme **
Info
Minimilön förhandlas fram av arbetsmarknadens parter, men regeringen fattar slutligt beslut (även om belopp)
För utstationerade arbetstagare
* Gäller för utstationerade arbetstagare
** Gäller inte för utstationerade arbetstagare, utstationerade arbetstagare som har anställningsavtal

Lön per kategori

Utan yrkesutbildning

Info
Det beror på anställningsavtal och/eller i förekommande fall bestämmelser i företagets kollektivavtal
För utstationerade arbetstagare
Ja, om det finns ett kollektivavtal på företaget

Yrkesutbildad

Info
Det beror på anställningsavtal och/eller i förekommande fall bestämmelser i företagets kollektivavtal

Specialist

4 055 PLN per månad genomsnittlig bruttolön
Info
Det beror på anställningsavtal och/eller i förekommande fall bestämmelser i företagets kollektivavtal

Förman

Info
Det beror på anställningsavtal och/eller i förekommande fall bestämmelser i företagets kollektivavtal

Nybörjare/unga arbetstagare

Info
Det beror på anställningsavtal och/eller i förekommande fall bestämmelser i företagets kollektivavtal

Yrkesmän

Info
Det beror på anställningsavtal och/eller i förekommande fall bestämmelser i företagets kollektivavtal

Varje dag

8 timmar

Varje vecka

40 timmar

Övertid

150 timmar per år

Raster

Vila

Om arbetsdagen är minst sex timmar lång
15 minuter
Ingår som en del av standardarbetstiden
Betalat

Lunch

Betalas inte regleras av arbetsgivaren eller genom kollektivavtal

Särskilda villkor

Info
Ej tillämpligt på byggnadsbranschen

I Polen

Reseersättning

6 PLN
Info
Klumpsumma. Alternativt tillhandahåller arbetsgivaren transport eller faktiska kostnader ersätts.

Bostadsbidrag

45 PLN per dag
500 PLN per månad
Info
Skattefri klumpsumma för arbetstagare som skickas till en annan arbetsplats. Arbetsgivaren står för logi eller traktamente. Arbetsgivare kan fastställer högre tariff, men då beskattas belopp över grundbeloppet

Uppehälle/dagtraktamente

30 PLN eller fastställs av arbetsgivaren
Info
Om beloppet är högre än grundbeloppet (offentlig förvaltning) beskattas överskjutande belopp

Övertid

100 % av timlön *
50 % av timlön **
Info
* För övertidsarbete:
a) nattetid,
b) söndagar och allmänna helgdagar som inte är arbetsdagar för den anställde enligt dennes arbetsschema, samt
c) den lediga dag som en anställd får som kompensation för arbete på en söndag eller ledig dag eller hans eller hennes arbetsschema

** För övertidsarbete på annan dag än som anges under punkt 1.

Kvällsarbete

Tillåtet
Info
Inga särskilda tillägg för kvällsarbete

Nattarbete

Tillåtet
21:00 till 07:00
20 % av timlön

Arbete på lördagar

Tillåtet

Arbete på söndagar

Tillåtet med begränsningar
Info
Arbete på en söndag måste kompenseras med en ledig dag

Arbete på allmän helgdag

Inte obligatoriskt
Tillåtet enligt särskilda villkor (nödsituation)

Skiftarbete

Tillåtet

Jourlön

Tillämpligt
60 % av genomsnittslön

Semesterersättningar

Tillämpligt
i form av lön

Trettonde månad

Ej tillämpligt

Fjortonde månad

Ej tillämpligt

Ytterligare lönekomponenter

Tillämpligt
Info
Olika komponenter, som tillägg för anställningstid

Övrigt

I form av jourlön
Info
Arbetsgivare är inte skyldiga att betala för raster i samband med dåliga väderförhållanden

Antal lediga dagar

20 dagar per år mindre än tio års tjänst
26 dagar per år mer än tio års tjänst

Allmänna helgdagar

Nyår
Trettondagen
Påsk
Annandag påsk
1 maj – Arbetets dag
3 maj – Konstitutionsdagen
Pingst
Corpus Christi
15 augusti – Jungfru Marie himmelsfärd. Polska arméns festdag
1 november – Alla helgons dag
11 november – Självständighetsdagen
25 december – Juldagen
26 december – Boxing Day

Socialförsäkringsavgifter

22,71 % av bruttolön
Info
Pension 9,76 %
Funktionshinder 1,5 %
Sjukdom 2,45 %
Sjukförsäkring 9 %

Ytterligare socialförsäkringar

Inte obligatoriskt

Inkomstskatt

18 % upp till 85 528 pln/år
32 % + 15 395 pln över 85 528 pln/år

Ytterligare pensionsfonder

Inte obligatoriskt
Info
Beroende på föreskrifter som antagits inom företaget kan arbetsgivare och anställda komma överens om att skapa en företagspensionsfond. Existerar nästan inte i den polska byggbranschen

Sjukdom/åkommor

80 %
70 % sjukhusvistelse
100 % om sjukhusvistelsen är följden av en olycka eller vid graviditet
Info
Arbetstagare upp till 50 års ålder har betald sjuklön upp till 33 dagar, som finansieras av arbetsgivaren; äldre än 50: 14 dagars betald sjukfrånvaro som finansieras av arbetsgivaren. Om frånvaron varar längre finansieras alla betalningar av socialförsäkringsinstitutionen (ZUS), men kan betalas av arbetsgivaren.

Tid för utbetalning av sjukersättning – upp till 182 dagar

Arbetsskador eller -olyckor

100 % sjukhusvistelse upp till 182 dagar
80 % förmåner till personer med funktionsnedsättning – fullständig arbetsoförmåga
60 % partiellt funktionshinder
Info
Den anställde får även ersättning för olyckshändelse, beroende på dess art. Den anställde kan få rehabiliteringsförmån om han eller hon inte får förmån till person med funktionsnedsättning

Info Kontakter

Związek Zawodowy "Budowlani" (Trade Union Budowlani)

Mokotowska st 4/6;
00-641 Warsaw
Poland
Du kan kontakta oss på något av följande språk
Engelska, Polska