Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Ba Lan

Cập nhật lần cuối vào 24/02/2017
Xem tất cả các loại tiền tệ tại Złoty Ba Lan (PLN)

Tiền lương tối thiểu

2.000 PLN mỗi tháng *
13 PLN mỗi giờ **
Thông tin
Mức lương tối thiểu được thỏa thuận bởi các đối tác xã hội, nhưng quyết định cuối cùng (và số tiền) sẽ do chính phủ đưa ra
Dành cho lao động nước ngoài
* Áp dụng cho người lao động nước ngoài
** Không áp dụng cho người lao động nước ngoài, người lao động nước ngoài có hợp đồng lao động

Mức lương cho mỗi danh mục

Không có chuyên môn

Thông tin
Nó phụ thuộc vào hợp đồng lao động và/hoặc các quy định của thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp nếu có.
Dành cho lao động nước ngoài
Có, nếu tồn tại thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp

Có chuyên môn

Thông tin
Nó phụ thuộc vào hợp đồng lao động và/hoặc các quy định của thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp nếu có.

Chuyên gia

4.055 PLN mỗi tháng tổng lương trung bình
Thông tin
Nó phụ thuộc vào hợp đồng lao động và/hoặc các quy định của thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp nếu có.

Trưởng ca

Thông tin
Nó phụ thuộc vào hợp đồng lao động và/hoặc các quy định của thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp nếu có.

Người lao động mới bắt đầu làm việc / trẻ tuổi

Thông tin
Nó phụ thuộc vào hợp đồng lao động và/hoặc các quy định của thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp nếu có.

Chuyên gia

Thông tin
Nó phụ thuộc vào hợp đồng lao động và/hoặc các quy định của thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp nếu có.

Hằng ngày

8 giờ

Hàng tuần

40 giờ

Ngoài giờ

150 giờ mỗi năm

Nghỉ giải lao

Nghỉ ngơi

Nếu ngày làm việc kéo dài tối thiểu 6 giờ
15 phút
Một phần thời gian làm việc tiêu chuẩn
Trả

Bữa trưa

Không được trả phí được quy định bởi người sử dụng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể

Điều kiện đặc biệt

Thông tin
Không áp dụng cho ngành xây dựng

Trong phạm vi {tên quốc gia}

Phụ cấp đi đường

6 PLN
Thông tin
Trả một lần. Thay vào đó, người sử dụng lao động cung cấp phụ cấp đi lại hoặc hoàn trả chi phí đi lại thực tế.

Trợ cấp chỗ ở

45 PLN mỗi ngày
500 PLN mỗi tháng
Thông tin
Miễn thuế trả trọn gói đối với người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới. Người sử dụng lao động cung cấp chỗ ở hoặc phụ cấp. Người sử dụng lao động có thể thiết lập mức lương cao hơn, nhưng tổng số tiền trên mức lương cơ bản sẽ được tính vào tổng thu nhập chịu thuế

Mức sinh hoạt/trợ cấp hàng ngày

30 PLN hoặc được lập ra bởi người sử dụng lao động
Thông tin
Nếu cao hơn mức lương cơ bản (dành cho công chức hành chính) tổng số tiền trên mức lương cơ bản sẽ được tính vào tổng thu nhập chịu thuế

Ngoài giờ

100 % tiền lương mỗi giờ *
50 % tiền lương mỗi giờ **
Thông tin
* Đối với làm việc thêm giờ:
a) vào ban đêm.
b) vào Chủ nhật và ngày lễ không có ca làm việc cho người lao động, theo lịch làm việc của người đó,
c) vào ngày nghỉ phép được cấp cho một người lao động bù cho ngày làm việc vào Chủ nhật hoặc ngày lễ, theo lịch làm việc của người đó

** cho trường hợp làm việc thêm giờ vào bất kỳ ngày nào khác với quy định trong Khoản 1.

Công việc buổi tối

Được cho phép
Thông tin
Không có phí bảo hiểm đặc biệt cho làm việc ca đêm

Công việc ban đêm

Được cho phép
21:00 đến 07:00
20 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc vào thứ Bảy

Được cho phép

Làm việc vào Chủ nhật

Được cho phép với các hạn chế
Thông tin
Bắt buộc phải tính lương làm thêm giờ vào ngày Chủ nhật cùng với một ngày nghỉ bù

Làm việc trong kỳ nghỉ lễ quốc gia

Không bắt buộc
Được cho phép trong điều kiện đặc biệt (khẩn cấp)

Làm việc theo ca.

Được cho phép

Tiền lương ngừng việc

Có thể áp dụng
60 % lương trung bình

Phụ cấp ngày lễ hàng năm

Có thể áp dụng
như tiền lương

Tháng 13

Không thể áp dụng

Tháng 14

Không thể áp dụng

Các thành phần tiền lương bổ sung

Có thể áp dụng
Thông tin
Các thành phần khác nhau như phụ cấp cho thời gian làm việc

Khác

Là tiền lương ngừng việc
Thông tin
Người sử dụng lao động không bắt buộc phải trả tiền cho các ngày nghỉ do điều kiện thời tiết xấu

Số ngày lễ

20 ngày mỗi năm dưới 10 năm làm việc
26 ngày mỗi năm trên 10 năm làm việc

Các ngày lễ quốc gia

Tết Dương lịch
Lễ Hiển Linh
Lễ Phục Sinh
Lễ Phục Sinh ngày thứ hai
Ngày 1 tháng 5 - <br/>Ngày Quốc tế Lao động
Ngày 3 tháng 5 - Ngày Hiến pháp
Lễ Ngũ Tuần
Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô
Ngày 15 tháng 8 - Lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời. Ngày Quân đội Ba Lan
Ngày 1 tháng 11 - Lễ Các Thánh
Ngày 11 tháng 11 - Ngày Quốc Khánh Ba Lan
Ngày 25 tháng 12 - Lễ Giáng sinh
Ngày 26 tháng 12 - Ngày tặng quà

Đóng góp an sinh xã hội

22,71 % tổng thu nhập tháng
Thông tin
Lương hưu 9,76%
Khuyết tật 1,5%
Bệnh 2,45%
Bảo hiểm y tế 9%

Bảo hiểm an sinh xã hội bổ sung

Không bắt buộc

Thuế thu nhập

18 % lên đến 85,528 pln / năm
32 % + 15.395 pln trên mỗi 85,528 pln/năm

Quỹ hưu trí bổ sung

Không bắt buộc
Thông tin
Tùy thuộc vào các quy định được thông qua trong doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc lập nên một quỹ hưu trí cho doanh nghiệp. Thực tế không tồn tại trong ngành xây dựng tại Ba Lan

Bệnh tật, ốm đau

80 %
70 % điều trị nội trú
100 % nếu thời gian điều trị nội trú là do tai nạn hoặc trong trường hợp mang thai
Thông tin
Người lao động đủ 50 tuổi đã đóng góp vào quỹ ốm đau từ 33 ngày trở lên do người sử dụng lao động chi trả; hơn 50 năm : 14 ngày nghỉ ốm hưởng lương do nhà tuyển dụng chi trả. Nếu lâu hơn, tất cả các khoản chi phí được Tổ chức Bảo hiểm Xã hội Ba Lan (ZUS) chi trả hoặc người sử dụng lao động chi trả.

Thời gian thanh toán trợ cấp ốm đau - tối đa 182 ngày

Chấn thương/tai nạn làm việc

100 % điều trị nội trú đến 182 ngày
80 % phúc lợi của người khuyết tật - mất khả năng lao động hoàn toàn
60 % thương tật bộ phận
Thông tin
Người lao động cũng được bồi thường khi bị tai nạn, tùy thuộc vào bản chất của tai nạn đó. Người lao động có thể nhận được phúc lợi phục hồi chức năng, nếu không được nhận phúc lợi khuyết tật

Thông tin Thông tin liên hệ

Związek Zawodowy "Budowlani" (Trade Union Budowlani)

Mokotowska st 4/6;
00-641 Warsaw
Poland
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Anh, Tiếng Ba Lan