Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Polska

Ostatnio aktualizowany 24.02.2017
Przeglądaj wszystkie waluty w Polski złoty (PLN)

Płaca minimalna brutto

2 000 PLN za miesiąc *
13 PLN za godzinę **
Informacja
Płaca minimalna jest negocjowana przez partnerów społecznych, jednak ostateczna decyzja (i kwota) jest ustalana przez rząd
dla pracowników delegowanych
* Dotyczy pracowników delegowanych
** Nie dotyczy pracowników delegowanych, pracownicy delegowani posiadają umowę o pracę

Wynagrodzenie wg kategorii

Niewykwalifikowany

Informacja
Zależy od umowy o pracę i/lub postanowień umowy zbiorowej w zakładzie, jeśli ma zastosowanie
dla pracowników delegowanych
Tak, jeśli w zakładzie pracy istnieje układ zbiorowy

Wykwalifikowany

Informacja
Zależy od umowy o pracę i/lub postanowień umowy zbiorowej w zakładzie, jeśli ma zastosowanie

Specjalista

4 055 PLN za miesiąc średnia płaca brutto
Informacja
Zależy od umowy o pracę i/lub postanowień umowy zbiorowej w zakładzie, jeśli ma zastosowanie

Brygadzista

Informacja
Zależy od umowy o pracę i/lub postanowień umowy zbiorowej w zakładzie, jeśli ma zastosowanie

Początkujący / młodzi pracownicy

Informacja
Zależy od umowy o pracę i/lub postanowień umowy zbiorowej w zakładzie, jeśli ma zastosowanie

Specjaliści

Informacja
Zależy od umowy o pracę i/lub postanowień umowy zbiorowej w zakładzie, jeśli ma zastosowanie

Codziennie

8 godziny

Tygodniowo

40 godziny

Godziny nadliczbowe

150 godziny za rok

Przerwy

Odpoczynek

Jeżeli dzień roboczy wynosi co najmniej 6 godzin
15 minuty
Wliczone do standardowego czasu pracy
Płatne

Obiad

Niepłatny regulowane przez pracodawcę lub porozumienie zbiorowe

Szczególne warunki

Informacja
Nie dotyczy branży budowlanej

W obrębie Polska

Koszty podróży

6 PLN
Informacja
Ryczałt. Alternatywnie, transport jest zapewniony przez pracodawcę lub następuje zwrot rzeczywistych poniesionych kosztów.

Dodatek na zakwaterowanie

45 PLN za dzień
500 PLN za miesiąc
Informacja
Wolne od podatku kwoty ryczałtowe dla pracownika delegowanego do innego miejsca pracy. Zakwaterowanie zapewnione przez pracodawcę lub dieta. Pracodawca może ustalić wyższe stawki, ale skutkuje to opodatkowaniem kwoty powyżej kwoty bazowej

wyżywienie/dieta dzienna

30 PLN lub powołany przez pracodawcę
Informacja
Jeśli jest wyższe niż podstawowe (administracja publiczna), suma powyżej kwoty bazowej jest opodatkowana

Godziny nadliczbowe

100 % wynagrodzenia za godzinę *
50 % wynagrodzenia za godzinę **
Informacja
* Dotyczy pracy w godzinach nadliczbowych:
a) w nocy,
b) w niedziele i święta, które nie są dniami roboczymi dla danego pracownika, zgodnie z jego harmonogramem pracy,
c) dzień wolny przyznany pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z jego harmonogramem pracy

** Za pracę w godzinach nadliczbowych w innym dniu niż określony w pkt 1.

Praca w godzinach wieczornych

Dozwolone
Informacja
Brak dodatkowych premii za pracę w porze wieczornej

Praca w porze nocnej

Dozwolone
21:00 do 07:00
20 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w soboty

Dozwolone

Praca w niedziele

Dozwolone z ograniczeniami
Informacja
Obowiązkowo należy przyznać jeden dzień wolny za pracę w niedzielę

Praca w dni wolne od pracy

Nieobowiązkowy
Dozwolone na specjalnych warunkach (sytuacja awaryjna)

Praca zmianowa

Dozwolone

Wynagrodzenie za gotowość do pracy

Ma zastosowanie
60 % przeciętnego wynagrodzenia

Roczny dodatek urlopowy

Ma zastosowanie
jak wynagrodzenie

13. miesiąc

Nie dotyczy

14. miesiąc

Nie dotyczy

Dodatkowe składniki wynagrodzenia

Ma zastosowanie
Informacja
Poszczególne elementy, takie jak zasiłek za okres zatrudnienia

Inne

jak wynagrodzenie za gotowość do pracy
Informacja
Pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za przerwy związane ze złymi warunkami pogodowymi

Ilość świąt

20 dni za rok poniżej 10 lat pracy
26 dni za rok powyżej 10 lat pracy

Dni wolne od pracy

Nowy Rok
Święto Trzech Króli
Wielkanoc
Poniedziałek Wielkanocny
1 Maja -Święto Pracy
3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja
Zesłanie Ducha Świętego
Boże Ciało
15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Święto Wojska Polskiego
1 Listopada - Wszystkich Świętych
11 listopada - Święto Niepodległości
25 grudnia - Święto Bożego Narodzenia
26 grudnia - Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia

Wpłaty na ubezpieczenie społeczne

22,71 % wynagrodzenia brutto
Informacja
Emerytura 9,76%
Niepełnosprawność 1,5%
Choroba 2.45%
Ubezpieczenie zdrowotne 9%

Dodatkowe ubezpieczenie społeczne

Nieobowiązkowy

Podatek dochodowy

18 % do 85 528 zł / rok
32 % + 15,395 zł ponad 85,528 zł/rok

Dodatkowy fundusz emerytalny

Nieobowiązkowy
Informacja
W zależności od regulacji przyjętych w zakładzie pracy, pracodawca i pracownicy mogą porozumieć się w sprawie utworzenia zakładowego funduszu emerytalnego - rozwiązanie praktycznie nieistniejące w polskiej branży budowlanej

Choroba

80 %
70 % pobyt w szpitalu
100 % jeśli pobyt w szpitalu spowodowany jest wypadkiem, bądź w przypadku ciąży
Informacja
Pracownikom w wieku do 50 lat przysługuje świadczenie chorobowe do 33 dni finansowane przez pracodawcę; w wieku powyżej 50 lat: 14 dni płatnego świadczenia chorobowego finansowanego przez pracodawcę. W dłuższych okresach czasu, wszystkie płatności są finansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), ale mogą być płacone przez pracodawcę.

Okres płatności świadczenia chorobowego - maksymalnie 182 dni

Urazy/wypadki przy pracy

100 % pobyt w szpitalu do 182 dni
80 % zasiłki inwalidzkie - kompletna niezdolność do pracy
60 % częściowa niepełnosprawność
Informacja
Ponadto pracownik otrzyma odszkodowanie za wypadek, w zależności od jego charakteru. Pracownik może otrzymać świadczenie rehabilitacyjne, gdy nie otrzymuje świadczenia inwalidzkiego

Informacja Kontakty

Związek Zawodowy "Budowlani" (Trade Union Budowlani)

Mokotowska st 4/6;
00-641 Warsaw
Poland
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Angielski, Polski