Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Estonija

Zadnji put ažurirano 5.3.2019.
Prikaži sve valute u Euro (€)

Minimalna bruto plaća

Primjenljivo
500 EUR po mjesecu 2018
2,97 EUR po satu 2018

Svakodnevno

8 sati po danu standardno
8 * sati za rad noću

Tjedno

40 sati po tjednu standardno
48 * sati za rad noću

Prekovremeni rad

5 sati po danu
8 do 12 sati po tjednu

Pauze

nakon 6 sati rada (za maloljetnike nakon 4,5 sata rada)
30 minuta
Nije dio standardnog radnog vremena
Nije plaćeno

Unutar Estonija

Dodatak za putovanje

Informacije
Zaposlenik ima pravo tražiti kompenzaciju troškova vezanih za poslovno putovanje (troškovi putovanja i smještaja, te drugi troškovi povezani s poslovnim putovanjem).

Dodatak za topli obrok

Nije primjenjivo

Dodatak za smještaj

Zaposlenik ima pravo tražiti kompenzaciju troškova vezanih za poslovno putovanje (troškovi putovanja i smještaja, te drugi troškovi povezani s poslovnim putovanjem).

Dodatak za hranu/dnevni dodatak

22,37 EUR po danu samo u slučaju poslovnog putovanja u inozemstvo (50 km od granice)

Prekovremeni rad

50 % plaće po satu
slobodno vrijeme je jednako prekovremenom radu

Večernji rad

Nije dozvoljeno za

Noćni rad

Dopušteno
Pošiljatelj 22:00 do 6:00
25 % plaće po satu
ili dodatno slobodno vrijeme

Rad subotom

Dopušteno
Informacije
Pretpostavlja se kako se tjedni odmor omogućava subotom i nedjeljom.

Rad nedjeljom

Dopušteno
Informacije
Pretpostavlja se kako se tjedni odmor omogućava subotom i nedjeljom.

Rad na državne praznike

Nije obvezno
Dopušteno
100 % plaće po satu
ili dodatno slobodno vrijeme

Smjenski rad

Dopušteno

Opasni rad

Nije primjenjivo

Plaća za vrijeme čekanja

Primjenljivo
prosječna plaća radnika

Godišnji dodatak za blagdane

Primjenljivo

13. mjesec

Nije primjenjivo

14. mjesec

Nije primjenjivo

Dodatne komponente plaće

Primjenljivo
Informacije
U dogovoru sa poslodavcem zaposlenik može dobiti dio njegove dobiti ili prometa, odnosno nagradu na ugovor zaključen između poslodavca i treće strane.

Broj dana godišnjeg odmora

28 dani po godini (godišnji odmor)
35 dani po godini (godišnji odmor za maloljetnike, zaposlenike s djelomičnom ili potpunom nesposobnošću za rad)

Državni praznici

12 dani 2018
1. siječnja - Nova godina
24. Prosinca - Dan neovisnosti i obljetnica Republike Estonije
Veliki Petak
Uskršnja nedjelja
1. svibnja - Prvi maj
Duhovi
23. lipnja - Dan pobjede
24. lipnja - Ivanje
20. kolovoza - Dan povrata nezavisnosti
24. prosinca - Badnjak
25. prosinca - Božić
26. prosinca - Sveti Stjepan

Doprinosi za socijalno osiguranje

Informacije
Društveni porez
Društveni porez se plaća po stopi od 33 % na sve isplate zaposlenicima za plaćeni rad. Zaposlenici plaćaju cjelokupni društveni porez. Uvijek postoji minimalna obveza za plaćanje društvenog poreza koja iznosi 33 % (od 2017.) minimuma predviđenog zakonom o proračunu.
U 2017. ona iznosi 139,75 EUR mjesečno, čak i ako nije bilo isplata za plaćeni rad.

Dodatno socijalno osiguranje

1,6 % bruto plaće premija osiguranja od nezaposlenosti
Informacije
Poslodavac plaća premiju osiguranja od nezaposlenosti po stopi od
0,8 % bruto mjesečne plaće.

Porez na dohodak

20 % bruto plaće

Dodaj mirovinske fondove

2 % bruto plaće
Informacije
Ako zaposlenik tako traži, stopa može biti 3 %. Kad se jednom uključi u obvezni mirovinski fond, nije se moguće isključiti. Svi rođeni nakon 1. siječnja 1983. su se obvezni priključiti.

Bolest/oboljenje

70 % prosječne plaće
Informacije
Naknadu isplaćuje poslodavac od dana 4 do dana 8. Od dana 9 naknadu isplaćuje Fond za zdravstveno osiguranje.

Ako poslodavac daje podatke o zaposleniku elektroničkim putem, dokumentaciju na isti način prezentiraju poslodavac i Liječnik (baza podataka EHIF).

Više informacija na: https://www.haigekassa.ee/en
Za upućene radnike
Naknadu za nesposobnost za rad isplaćuje zemlja boravišta osobe, tj. zemlja koja je izdala obrasce E106 ili S1, kao i europsku zdravstvenu iskaznicu.

Više informacija na: https://www.haigekassa.ee/en/workers-posted-estonia-other-eu-member-states-form-e106

Ozljede/nezgode na radu

100 % prosječne plaće
Informacije
Naknadu isplaćuje Fond za zdravstveno osiguranje od drugog dana izostanka s posla
Za upućene radnike
Naknadu za nesposobnost za rad isplaćuje zemlja boravišta osobe, tj. zemlja koja je izdala obrasce E106 ili S1, kao i europsku zdravstvenu iskaznicu.

Informacije Kontakti

Estonian Trade Union Confederation

Pärnu mnt 41a 10119 Tallinn Estonia
T. (+372) 6412 800
Možete nam se obratiti na sljedećim jezicima
Estonski

Labour Inspectorate of Estonia

Mäealuse 2/2 (building B), 12618 TALLINN
T. (+372) 640 6000
Možete nam se obratiti na sljedećim jezicima
Engleski, Estonski