Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Luxemburg

Sist oppdatert den 12.03.2019
Vis alle valutaer i Euro (€)

Minimum bruttolønn

Gjeldende
11,1154 EUR per time for ufaglærte arbeidstakere
1 922,96 EUR per måned for ufaglærte arbeidstakere
13,3385 EUR per time for faglærte arbeidstakere
2 307,56 EUR per måned for faglærte arbeidstakere

Lønn per kategori

Ikke faglært

11,3728 EUR til 13,6474 EUR per time : bygg og byggeteknikk
11,1154 EUR til 14,036 EUR per time : annet

Kvalifisert

14,1135 EUR til 15,5394 EUR per time : bygg og byggeteknikk
13,3385 EUR til 15,3352 EUR per time : annet

Spesialist

17,7298 EUR per time : bygg og byggeteknikk
14,0073 EUR til 19,863 EUR per time : annet

Formann

19,1979 EUR per time : bygg og byggeteknikk
14,0073 EUR til 19,863 EUR per time : annet

Nybegynnere / unge arbeidstakere

Info
Utdanningssystem Alle lærlinger over 18: betaling tilsvarer minstelønn for ufaglærte. Alle lærlinger under under 18: opplæringskompensasjon i samsvar med bransje, læringsnivå og type sertifikat man oppnår

Daglig

8 timer

Ukentlig

40 timer

Overtid

10 timer per dag
48 timer per uke

Pauser

Lønsj

30 minutter
Ikke betalt
Betalte pauser :
Bygg og byggeteknikk : 15 minutter med minimum 9 arbeidstimer
Taktekkingsarbeidere : 15 minutter

I {navn på land}

Reisegodtgjørelse

Info
- Bygg og byggeteknikk: Arbeidsgiver organiserer transport av arbeidstakere fra bopel til arbeidsstedet - Annet: ved bruk av privatbil, betaler firmaet en godtgjørelse per kilometer vanligvis begrenset til avstanden mellom firmaets hovedkontor og arbeidsstedet.

Godtgjørelse for losji

Kun for arbeid utenlands
Info
Arbeid utenlands: normalt >50 km fra grensen og/eller når arbeidsgiveren ikke kan sørge for transport

Livsopphold/daglig godtgjørelse

744 EUR per dag for arbeid utenlands
Info
Arbeid utenlands: vanligvis >50 km fra grensen

Overtid

40 % per time
Info
Overtid er fortsatt unntatt (reparasjonsarbeid som haster, betongarbeid som haster, ubekvemme anlegg for andre arbeidstakere, anleggsproduksjon og trafikksirkulasjon). HR må være enig. Arbeidstilsynet og NAV må informeres ved overtidsarbeid på søndag, offentlige helligdager og arbeid om natten.

Nattarbeid

Fra 22:00 til 06:00
50 % per time
Etter 5 dag(er) : 20 % per time - på vanlig planlegging

Arbeid på søndager

100 % per time

Arbeid på offentlige helligdager

100 % per time
Info
Arbeid på offentlig fridag må kompenseres med en annen fridag

Farlig arbeid

0,5 EUR per time - bygg og byggeteknikk
10 % per time - malere
Info
Bygg og byggeteknikk: skitten arbeid, på vann eller hvor det er mye gjørme, reiste stillaser som er høyere enn >15 m fra bakken, bruk av hydrauliske hammere i gravemaskiner og trykkluftmeisler mer enn 15 kg, sjakter og tunneler med åpninger under 1 m og dypere enn 3,6 m og ADR-transport. Malere: lakkering med spray, bruk av farlige kjemikalier, sandblåsing, utvendig arbeid uten stillas ved en høyde på > 6 m eller maling av fasader med skyvestiger unntatt maling av vinduer og vinduslemmer.

Standby-betaling

Lift-spesialister: 29994 €/dag - 6.4079 €/dag (lørdager, søndager, offentlige helligdager) indeksjustert
Installatører av sanitær-varme-ventilasjonsanlegg: forhandlet med den ansatte
Info
Lift-spesialister: standbygrense på 128 timer/uke.

Ekstra lønningskomponenter

Bygg og byggeteknikk: 5 % av bruttolønn
Malere, lift-spesialister: 5 % av bruttolønn
Elektrikere: 2 % av bruttolønn
Taktekkingsarbeidere: 2,5 til 5 % av bruttolønn (avhengig av ansienniteten i firmaet)
Installatører av sanitær-varme-ventilasjonsanlegg: 2 til 5 % av bruttolønn (avhengig av ansienniteten i firmaet)
Flisleggere 150 EUR per år som utstyrsgodtgjørelse
Betalt den desember

Annet

80 % for timer som ikke er dekket før slutten av måneden
Info
De første 16 timene er arbeidsgiveren ansvarlig. Deretter påtar staten seg ansvar for betalingen

Antall ferier

25 dager
27 dager innen bygg og byggeteknikk
26 dager for malere, taktekkingsarbeidere, elektrikere
25 til 29 dager for lift-spesialister
Info
Fellesferie og helligdager: - Bygg og byggeteknikk: Sommer: 15 dager + ferie 15. august, starter den siste fredagen i juli. Vinter: 10 dager + ferie i høytider (datoer fastsettes i forhandlinger). - Bygningsarbeidere/fasadearbeidere: 14 dager som starter den siste lørdagen i juli. - Installatører av sanitær-varme-ventilasjon (unntatt installatører av kjøleanlegg): 15 dager i august.

Offentlige helligdager

10 dager
1. januar
Andre påskedag
1. mai
Kristi himmelfartsdag
2. pinsedag
23. juni
15. august
1. november
25. og 26. desember

Trygdeavgifter

2,8 % for helseforsikring
8 % for pensjonsforsikring
1,4 % for helseforsikring

inntektsskatt

0 til 40 % i samsvar med skatteklassen og posisjonen til inntektsverdien i den offisielle skatteskalaen
0,5 % midlertidig skatt for å balansere statsbudsjettet
Info
Klasse 1: spesielt enslige og ugifte. Klasse 1a: som har vært enke/enkemann i lang tid, ansatte med barn å forsørge, seniorer, person som ikke er bosatt i landet hvis en av ektefellene har en profesjonell inntekt i Luxembourg. Klasse 2: par som er kollektivt beskattet, enker/enkemenn og skilte/separerte mindre enn 3 år, person som ikke bor i landet hvis 50 % av familiens inntekt tjenes i Luxembourg.

Sykdom

100 %
Info
77 dager belastet arbeidsgiveren (referanseperiode på 12 måneder) basert på den høyeste lønnen de 3 månedene før sykefraværet. Etter den 77. dagen betaler NAV sykefraværet opptil en grense på 52 uker per periode på 104 uker).

Arbeidsskader/ulykker

100 %
Info
77 dager belastet arbeidsgiveren (referanseperiode på 12 måneder) basert på den høyeste lønnen de 3 månedene før sykefraværet. Etter den 77. dagen betaler NAV sykefraværet opptil en grense på 52 uker per periode på 104 uker).

Info Kontakter

Hotline OGBL

T. +352 26543 777
Du kan kontakte oss på følgende språk
Tysk, Fransk, Portugisisk