Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Lúxemborg

Síðast uppfært 12.3.2019
Skoða alla gjaldmiðla í Evrur (€)

Lágmarks verg laun alls

Í gildi
11,1154 EUR á klukkustund fyrir ófaglærða starfsmenn
1.922,96 EUR á mánuði fyrir ófaglærða starfsmenn
13,3385 EUR á klukkustund fyrir faglærða starfsmenn
2.307,56 EUR á mánuði fyrir faglærða starfsmenn

Kaup eftir flokki

Ófaglærður

11,3728 EUR til 13,6474 EUR á klukkustund : byggingaiðnaður og byggingaverkfræði
11,1154 EUR til 14,036 EUR á klukkustund : aðrir

Faglærður

14,1135 EUR til 15,5394 EUR á klukkustund : byggingaiðnaður og byggingaverkfræði
13,3385 EUR til 15,3352 EUR á klukkustund : aðrir

Sérmenntaður

17,7298 EUR á klukkustund : byggingaiðnaður og byggingaverkfræði
14,0073 EUR til 19,863 EUR á klukkustund : aðrir

Verkstjóri

19,1979 EUR á klukkustund : byggingaiðnaður og byggingaverkfræði
14,0073 EUR til 19,863 EUR á klukkustund : aðrir

Byrjendur / ungt starfsfólk

Upplýsingar
Menntakerfi Allir lærlingar yfir 18 ára aldri: greiðsla sú sama og lágmarkslaun ófaglærðra starfsmanna. Allir lærlingar undir 18 ára aldri: nemakaup í samræmi við starfsgrein, námsstig og þau réttindi sem starfsnámið gefur

Daglega

8 klukkustundir

Vikulega

40 klukkustundir

Yfirvinna

10 klukkustundir á dag
48 klukkustundir á viku

Starfshlé

Hádegisverður

30 mínútur
Ekki greitt
Greidd starfshlé :
Byggingaiðnaður og byggingaverkfræði : 15 mínútur við að lágmarki 9 vinnustundir.
Verkamenn í þakvinnu : 15 mínútur

Innan Lúxemborg

Ferðapeningar

Upplýsingar
- Byggingaiðnaður og byggingaverkfræði: Vinnuveitandi skipuleggur flutning starfsmanna að heiman að byggingasvæðum - Annað: Þegar einkabíll er notaður greiðir fyrirtækið kílómetragjald, að jafnaði takmarkað við fjarlægðina frá höfuðstöðvum fyrirtækisins til vinnusvæðis.

Húsnæðisgreiðslur

Bara fyrir vinnu erlendis
Upplýsingar
Vinna erlendis: að jafnaði > 50 km frá landamærum og/eða þegar vinnuveitandi getur ekki útvegað flutning

Daglegt uppihald/dagpeningar

744 EUR á dag fyrir vinnu erlendis
Upplýsingar
Vinna erlendis: að jafnaði > 50 km frá landamærum

Yfirvinna

40 % á klukkustund
Upplýsingar
Yfirvinna er undantekning (áríðandi viðgerðir, áríðandi steinsteypuvinna, óhentugir vinnustaðir fyrir aðra starfsmenn, verksmiðjuframleiðsla og umferð). Mannauðsdeild þarf að samþykkja. Tilkynna þarf eftirlitsdeild og almannatryggingum um yfirvinnu á sunnudögum, almennum frídögum og næturvinnu, ef við á.

Næturvinna

Frá 22:00 til 06:00
50 % á klukkustund
Eftir 5 dagur/ar : 20 % á klukkustund - í almennu skipulagi

Vinna á sunnudögum

100 % á klukkustund

Vinna á almennum frídögum

100 % á klukkustund
Upplýsingar
Sé unnið á frídegi bankamanna þarf að bæta það með öðrum frídegi

Hættuleg vinna

0,5 EUR á klukkustund - byggingaiðnaður og byggingaverkfræði
10 % á klukkustund - málarar
Upplýsingar
Byggingaiðnaður og byggingaverkfræði: óhreinindastörf, á vatni og með umtalsverðri leðju, hangandi stillansar hærra en 15 m frá jörðu, notkun vökvahamra á gröfum og loftknúnum borum með meira en 15 kg, námustokkar og jarðgöng með opum undir 1 m og dýpra en 3,6 m og flutningur hættulegra efna á vegum. Málarar: úðalökkun, notkun hættulegra kemískra efna, sandblástur, unnið utanhúss án stillansa í > 6 m hæð eða málun húsveggja með rennistigum nema málun glugga og gluggahlera.

Biðgreiðslur

Atvinnumenn við lyftur: 2.9994 €/á dag - 6.4079 €/á dag (laugardaga, sunnudaga, almenna frídaga) vísitölutryggt
Uppsetningamenn hreinlætisbúnaðar-hitabúnaðar-loftræstingar: samið við starfsmann
Upplýsingar
Atvinnumenn við lyftur: hámark biðstöðu 128 klst./viku.

Viðbótar launaþættir

Byggingaiðnaður og byggingaverkfræði: 5 % af heildarlaunum
Málarar, atvinnumenn við lyftur: 5 % af heildarlaunum
Rafvirkjar: 2 % af heildarlaunum
Verkamenn í þakvinnu: 2,5 til 5 % af heildarlaunum (ræðst af starfsaldri innan fyrirtækisins)
Uppsetningamenn hreinlætisbúnaðar-hitabúnaðar-loftræstingar: 2 til 5 % af heildarlaunum (ræðst af starfsaldri innan fyrirtækisins)
Flísalagningarmenn 150 EUR á ári sem verkfæragreiðsla
Greitt þann desember

Annað

80 % fyrir klukkustundir sem ekki hafa fengist bættar fyrir mánaðarlok
Upplýsingar
Fyrstu 16 klukkustundir eru á ábyrgð vinnuveitanda. Hið opinbera ber ábyrgð á greiðslu fram yfir það

Fjöldi frídaga

25 dagar
27 dagar í byggingaiðnaði og byggingaverkfræði
26 dagar fyrir málara, verkamenn í þakvinnu:, rafvirkja
25 til 29 dagar fyrir atvinnumenn við lyftur
Upplýsingar
Sameiginlegir frídagar: - Byggingaiðnaður og byggingaverkfr.: Sumar: 15 dagar + frí 15. ágúst, hefst síðasta föstudag í júlí Vetur: 10 dagar + stórhátíðafrí (samið er um dagsetningar). - múrarar/verkamenn við veggi: 14 dagar, hefst síðasta laugardag í júlí - Uppsetningamenn hreinlætisbúnaðar-hitabúnaðar-loftræstingar (nema uppsetningarmenn kælibúnaðar): 15 dagar í ágúst:

Almennir frídagar

10 dagar
1. janúar
Annar í páskum
1. maí
Uppstigningardagur
Annar í hvítasunnu
23. júní
15. ágúst
1. nóvember
25. og 25. desember

Framlag til almannatrygginga

2,8 % fyrir sjúkratryggingar
8 % fyrir lífeyristryggingar
1,4 % fyrir heilsugæslutryggingar

Tekjuskattur

0 til 40 % í samræmi við skattaflokk og stöðu verðmætis tekna samkvæmt opinberri skattaflokkun
0,5 % bráðabirgðaskattur til að ná jafnvægi í ríkisfjármálum
Upplýsingar
Flokkur 1: einkum einhleypt/ógift fólk. Flokkur 1a: langtíma ekkjur/ekklar, starfsmenn með barn/börn á framfæri, eldri borgarar, fólk sem ekki býr í landinu ef annar makinn aflar sér vinnulauna í Lúxemborg. Flokkur 2: hjón skattlögð sameiginlega, ekkjur/ekklar og fráskildir/skildir að borði og sæng í skemmri tíma en 3 ár, fólk sem ekki býr í landinu ef 50% fjölskyldutekna verða til í Lúxemborg.

Veikindi/lasleiki

100 %
Upplýsingar
77 dagar á kostnað vinnuveitanda (12 mánaða viðmiðunartímabil) miðað við hærri laun síðustu 3 mánuði fyrir sjúkraleyfið. Eftir 77. dag greiðir Tryggingastofnun veikindaleyfið í allt að 52 vikur á 104 vikna tímabili).

Vinnumeiðsli/slys

100 %
Upplýsingar
77 dagar á kostnað vinnuveitanda (12 mánaða viðmiðunartímabil) miðað við hærri laun síðustu 3 mánuði fyrir sjúkraleyfið. Eftir 77. dag greiðir Tryggingastofnun veikindaleyfið í allt að 52 vikur á 104 vikna tímabili.

Upplýsingar Tengiliðir

Hotline OGBL

T. +352 26543 777
Þú getur haft samband við okkur á eftirfarandi tungumálum
Þýska, Franska, Portúgalska