Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Luxemburg

Sidst opdateret den 12-03-2019
Vis samtlige valutaer i Euro (€)

Minimal bruttoløn

Gældende
11,1154 EUR pr. time for faglærte arbejdstagere
1.922,96 EUR pr. måned for faglærte arbejdstagere
13,3385 EUR pr. time for faglærte arbejdstagere
2.307,56 EUR pr. måned for faglærte arbejdstagere

Løn pr. kategori

Ufaglært

11,3728 EUR til 13,6474 EUR pr. time : bygge- og anlægsarbejder
11,1154 EUR til 14,036 EUR pr. time : andet

Faglært

14,1135 EUR til 15,5394 EUR pr. time : bygge- og anlægsarbejder
13,3385 EUR til 15,3352 EUR pr. time : andet

Specialist

17,7298 EUR pr. time : bygge- og anlægsarbejder
14,0073 EUR til 19,863 EUR pr. time : andet

Sjakformand

19,1979 EUR pr. time : bygge- og anlægsarbejder
14,0073 EUR til 19,863 EUR pr. time : andet

Begyndere / ungarbejdere

Info
Uddannelsessystem

Samtlige lærlinge over 18: betaling svarende til minimumslønnen for ufaglærte arbejdstagere.

Samtlige lærlinge under 18: tilskud til uddannelse ifølge sektoren, niveauet af læring og typen af det opnåede bevis

Dagligt

8 timer

Ugentligt

40 timer

Overarbejde

10 timer pr. dag
48 timer pr. uge

Pauser

Frokost

30 minutter
Ikke betalt
Betalte pauser :
Byggeri og anlæg : 15 minutter med mindst 9 arbejdstimer
Tagarbejdere : 15 minutter

Inden for Luxemburg

Transportgodtgørelse

Info
- Bygge- og anlægsarbejder: Arbejdsgiver organiserer arbejdstagernes transport fra hjemmet til byggepladserne
- Andet: Hvis privatbil anvendes, betaler virksomheden en ydelse pr. km, der normalt er begrænset til afstanden mellem hovedkontoret og arbejdspladsen.

Boligtilskud

Kun for arbejde i udlandet
Info
Arbejde i udlandet: normalt >50 km fra grænsen og/eller når arbejdsgiveren ikke kan sørge for transport

Dagpenge

744 EUR pr. dag for arbejde i udlandet
Info
Arbejde i udlandet: normalt >50 km fra grænsen

Overarbejde

40 % pr. time
Info
Overarbejde er en stadig en undtagelse (hastende reparationsarbejde, hastende betonarbejde, utilgængelige pladser for andre arbejdstagere, anlægsproduktion og trafikregulering). HR skal acceptere det. Arbejdstilsynet og socialsikringen skal informeres i tilfælde af overarbejde på søndag, helligdage og ved natarbejde.

Natarbejde

Fra 22:00 til 06:00
50 % pr. time
Efter 5 dag(e) : 20 % pr. time - efter regelmæssig planlægning

Arbejde på søndage

100 % pr. time

Arbejde på helligdage

100 % pr. time
Info
Arbejde på en helligdag skal godtgøres med en anden fridag

Farligt arbejde

0,5 EUR pr. time - bygge- og anlægsarbejder
10 % pr. time - malere
Info
Bygge- og anlægsarbejder: beskidt arbejde, på vand og med betydeligt niveau af mudder, stillads >15 m fra jorden, anvendelse af hydraulikhammere i udgravninger og tryklufthammere med mere end 15 kg, skakter og tunneller med åbninger under 1 m og dybere end 3,6 m og ADR-transport.

Malere: Fernisering med spray, anvendelse af farlige kemikalier, sandblæsning, arbejde i det fri unde stillads i en højde på >6m eller maling af facader med stiger, bortset fra maling af vinduer og vinduesskodder.

Rådighedsbetaling

Liftfagfolk: 2,9994 €/dag - 6,4079 €/dag (lørdage, søndage, feriedage) indekseret
VVS-installatører: forhandles med arbejdstageren
Info
Liftfagfolk: standby-grænse på 128 timer/uge.

Supplerende lønkomponenter

Bygge- og anlægsarbejder: 5 % af bruttoløn
Malere, liftfagfolk: 5 % af bruttoløn
Elektrikere: 2 % af bruttoløn
Tagarbejdere: 2,5 til 5 % af bruttoløn (afhænger af anciennitet i virksomheden)
VVS-installatører: 2 til 5 % af bruttoløn (afhænger af anciennitet i virksomheden)
Fliselæggere 150 EUR pr. år som tilskud til udstyr
Betalt den december

Andet

80 % for timer, der ikke er dækket inden månedens udgang
Info
Arbejdsgiveren betaler de første 16 timer. Staten har ansvaret for betaling af resten

Antal feriedage

25 dage
27 dage inden for bygge- og anlægsarbejder
26 dage for malere, tagarbejdere, elektrikere
25 til 29 dage for liftfagfolk
Info
Overenskomstferier:
- Bygge- og anlægsarbejder:
Sommer: 15 dage + fri den 15. august, starter fra den sidste fredag i juli.
Vinter: 10 dage + juleferie (datoer forhandles).
- Gipsarbejdere/facadearbejdere: 14 dage, starter den sidste lørdag i juli.
- VVS-installatører (bortset fra køleinstallatører): 15 dage i august.

Helligdage

10 dage
1. januar
2. påskedag
1. maj
Kristi Himmelfart
2. pinsedag
23. juni
15. august
1. november
25. og 26. december

Socialsikringsbidrag

2,8 % for sundhedsforsikring
8 % for pensionsforsikring
1,4 % for sundhedsforsikring

Indkomstskat

0 til 40 % ifølge skatteklasse og position for indkomstværdi i den officielle skatteskala
0,5 % midlertidig skat til at afbalancere statsbudgettet
Info
Klasse 1: navnlig singler og ugifte.
Klasse 1a: langtidsenker/-enkemænd, arbejdstagere med forsørgerpligt over barn/børn, seniorer, ikke-bosiddende i landet, hvis ægtefællen har en erhvervsindtægt i Luxembourg.
Klasse 2: sambeskattede par, enker/enkemænd og fraskilte/separerede i mindre end 3 år, ikke-bosiddende i landet, hvis 50 % af familiens indtægt optjenes i Luxembourg.

Sygdom

100 %
Info
77 dage afholdes af arbejdsgiveren (referenceperiode på 12 måneder) baseret på den højere løn fra de 3 måneder inden sygeorloven.
Efter den 77. dag betaler den nationale sygeforsikring sygeorloven indtil en grænse på 52 uger pr. periode på 104 uger).

Arbejdsskader/ulykker

100 %
Info
77 dage afholdes af arbejdsgiveren (referenceperiode på 12 måneder) baseret på den højere løn fra de 3 måneder inden sygeorloven.
Efter den 77. dag betaler den nationale sygeforsikring sygeorloven indtil en grænse på 52 uger pr. periode på 104 uger).

Info Kontakter

Hotline OGBL

T. +352 26543 777
Du kan kontakt os på følgende sprog
Tysk, Fransk, Portugisisk