Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Люксембург

Последно актуализирано на 12.3.2019 г.
Виж всички валути в Евро (€)

Минимално брутно възнаграждение

Приложимо
11,1154 EUR на час за неквалифицирани работници
1 922,96 EUR на месец за неквалифицирани работници
13,3385 EUR на час за квалифицирани работници
2 307,56 EUR на месец за квалифицирани работници

Заплата според категорията

Неквалифициран

11,3728 EUR на 13,6474 EUR на час : строителство и строително инженерство
11,1154 EUR на 14,036 EUR на час : други

Квалифициран

14,1135 EUR на 15,5394 EUR на час : строителство и строително инженерство
13,3385 EUR на 15,3352 EUR на час : други

Специалист

17,7298 EUR на час : строителство и строително инженерство
14,0073 EUR на 19,863 EUR на час : други

Майстор

19,1979 EUR на час : строителство и строително инженерство
14,0073 EUR на 19,863 EUR на час : други

Начинаещи / млади работници

Информация
Образователна система

Всички чираци над 18 г: заплащане, равностойно на минималното възнаграждение за неквалифицирани работници

Всички чираци под 18 г.: компенсация за обучение според секторния клон, нивото на обучение и вида на получения сертификат

Ежедневно

8 часове

Ежеседмично

40 часове

Извънреден труд

10 часове на ден
48 часове на седмица

Прекъсвания

Обяд

30 минути
Не е платено
Платени почивки :
Строителни и монтажни работи и гражданско строителство : 15 минути с минимум 9 работни часа
Работници по полагане на покриви : 15 минути

В {име на държава}

Надбавка за пътуване

Информация
- Строителство и строително инженерство: Работодателят организира транспорт на работниците от дома до строителните обекти
- Друго: когато се използва личен автомобил, фирмата плаща надбавка за километър, обикновено ограничено до разстоянието между седалището на фирмата и мястото на работа.

Надбавка за настаняване

Само за работа в чужбина
Информация
Работа в чужбина: обикновено над 50 км от границата и/или когато работодателят не може да осигури транспорт

Прехрана/дневна надбавка

744 EUR на ден за работа в чужбина
Информация
Работа в чужбина: обикновено >50 км от границата

Извънреден труд

40 % на час
Информация
Извънредният труд остава само по изключение (спешни ремонтни работи, спешна работа с бетон, обекти неудобни за другите работници, производствени дейности и циркулиране на трафика). ЧР трябва да одобри. Инспекцията по труда и социалното осигуряване трябва да бъдат информирани в случай на извънреден труд в неделя, официални празници и нощен труд.

Работа през нощта

От 22:00 на 6:00
50 % на час
След 5 ден(дни) : 20 % на час - на редовно планиране

Работа в неделя

100 % на час

Работа на официални празници

100 % на час
Информация
Работата в неработен ден (Bank holiday) трябва да бъде компенсирана с друг почивен ден

Опасна работа

0,5 EUR на час - строителство и строително инженерство
10 % на час - бояджии
Информация
Строителство и строително инженерство: мръсни работи, във вода и с голямо количество кал, окачено скеле, по-високо от 15 м от земята, използване на хидравлични чукове в багери и пневматични кирки с над 15 кг, шахти и тунели с отвори под 1 м и дълбоки над 3,6 м, и ADR транспорт.

Бояджии: лакиране със спрей, използване на опасни химикали, пясъкоструене, работа навън без скеле на височина над 6 м или боядисване на фасади с плъзгащи се стълби, с изключение на боядисване на прозорци и балконски врати.

Заплащане за време на разположение

Асансьорни специалисти: 2,9994 €/ден - 6,4079 €/ден (съботи, недели, официални празници) индексирано
Монтажници на санитария, отоплителни и климатични инсталации: договорено със служителя
Информация
Асансьорни специалисти: ограничение за време на разположение от 128 часа/седмица.

Допълнителни елементи на възнаграждението

Строителство и строително инженерство: 5 % от брутна заплата
Бояджии, асансьорни специалисти: 5 % от брутна заплата
Електротехници: 2 % от брутна заплата
Покривни работници: 2,5 на 5 % от брутна заплата (в зависимост от старшинството във фирмата)
Монтажници на санитария, отоплителни и климатични инсталации: 2 на 5 % от брутна заплата (в зависимост от старшинството във фирмата)
Плочкаджии 150 EUR на година като надбавка за оборудване
Платено на декември

Друго

80 % за часове, които не са възстановени преди края на месеца
Информация
Първите 16 часа са за сметка на работодателя. За останалото, държавата поема отговорността за плащане

Брой празници

25 дни
27 дни в строителство и строително инженерство
26 дни за бояджии, покривни работници, електротехници
25 на 29 дни за асансьорни специалисти
Информация
Колективни празници:
- Строителство и строително инженерство:
Лято: 15 дни + празничен ден 15 август, започващи последния петък на юли.
Зима: 10 дни + Коледни празници (датите се задават по споразумение).
- Мазачи/фасадни работници: 14 дни започващи от последната събота на юли.
Монтажници на санитария, отоплителни и климатични инсталации (освен монтажници на охладителни инсталации): 15 дни през август.

Официални празници

10 дни
1 януари
Велики понеделник
1 май
Възнесение Господне
Понеделник след Петдесетница
23 юни
15 август
1 ноември
25 и 26 декември

Вноски за социално осигуряване

2,8 % за здравно осигуряване
8 % за пенсионно осигуряване
1,4 % за здравно осигуряване

Данък общ доход

0 на 40 % според данъчния клас и позицията на стойността на дохода в официалната данъчна скала
0,5 % временен данък за балансиране на държавния бюджет
Информация
Клас 1: по-специално живеещи сами и несемейни
Клас 1 а: вдовици/вдовци за дълъг период, служители с непълнолетно/и дете/деца, пенсионери, чуждестранни лица в страната, ако един от съпрузите реализира професионален доход в Люксембург.
Клас 2: колективно облагани двойки, вдовици/вдовци и разведени/разделени от по-малко от 3 години, чуждестранни лица в страната, ако 50% от доходите на семейството се реализират в Люксембург.

Болест/заболяване

100 %
Информация
77 дни за сметка на работодателя (референтен период от 12 месеца), на база по-високата заплата от 3 месеца преди отпуска по болест.
След 77-ия ден, Националният здравноосигурителен фонд заплаща отпуска по болест до ограничение от 52 седмици в рамките на период от 104 седмици).

Трудови злополуки/инциденти

100 %
Информация
77 дни за сметка на работодателя (референтен период от 12 месеца), на база по-високата заплата от 3 месеца преди отпуска по болест.
След 77-ия ден, Националният здравноосигурителен фонд заплаща отпуска по болест до ограничение от 52 седмици в рамките на период от 104 седмици).

Информация Контакти

Hotline OGBL

T. +352 26543 777
Можете да се свържете с нас на следните езици
немски, френски, португалски