Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Luksemburg

Ostatnio aktualizowany 2019-03-12
Przeglądaj wszystkie waluty w Euro (€)

Płaca minimalna brutto

Ma zastosowanie
11,1154 EUR za godzinę dla pracowników niewykwalifikowanych
1 922,96 EUR za miesiąc dla pracowników niewykwalifikowanych
13,3385 EUR za godzinę dla pracowników wykwalifikowanych
2 307,56 EUR za miesiąc dla pracowników wykwalifikowanych

Wynagrodzenie wg kategorii

Niewykwalifikowany

11,3728 EUR do 13,6474 EUR za godzinę : budownictwo i inżynieria lądowa
11,1154 EUR do 14,036 EUR za godzinę : inne

Wykwalifikowany

14,1135 EUR do 15,5394 EUR za godzinę : budownictwo i inżynieria lądowa
13,3385 EUR do 15,3352 EUR za godzinę : inne

Specjalista

17,7298 EUR za godzinę : budownictwo i inżynieria lądowa
14,0073 EUR do 19,863 EUR za godzinę : inne

Brygadzista

19,1979 EUR za godzinę : budownictwo i inżynieria lądowa
14,0073 EUR do 19,863 EUR za godzinę : inne

Początkujący / młodzi pracownicy

Informacja
System edukacji

Wszyscy praktykanci powyżej 18. roku życia: wypłata w równowartości płacy minimalnej dla pracowników niewykwalifikowanych.

Wszyscy praktykanci poniżej 18. roku życia: rekompensata za szkolenie w zależności od gałęzi sektora, poziomu nauczania i typu uzyskanego certyfikatu

Codziennie

8 godziny

Tygodniowo

40 godziny

Godziny nadliczbowe

10 godziny za dzień
48 godziny za tydzień

Przerwy

Obiad

30 minuty
Niepłatny
Płatne przerwy :
Budownictwo i inżynieria lądowa : 15 minuty z minimum 9-cioma godzinami pracy
Pracownicy wykonujący prace dekarskie : 15 minuty

W obrębie {nazwa kraju}

Koszty podróży

Informacja
- Budownictwo i inżynieria lądowa: Pracodawca organizuje transport pracowników z domu na miejsce budowy
- Inne: w przypadku korzystania z prywatnego samochodu zakład pracy płaci kilometrówkę, która zwykle jest ograniczona do odległości między centralą firmy a miejscem pracy.

Dodatek na zakwaterowanie

Tylko za pracę za granicą
Informacja
Praca za granicą: zwykle powyżej 50 km od granicy i/lub gdy pracodawca nie może zapewnić transportu

wyżywienie/dieta dzienna

744 EUR za dzień za pracę za granicą
Informacja
Praca za granicą: zwykle powyżej 50 km od granicy

Godziny nadliczbowe

40 % za godzinę
Informacja
Wyjątek stanowi praca w godzinach nadliczbowych (pilne prace naprawcze, pilne prace betoniarskie, miejsca kłopotliwe dla innych pracowników, uprawa roślin i kierowanie ruchem). Za zgodą działu kadr. W przypadku pracy w godzinach nadliczbowych w niedziele, święta oraz w nocy, należy powiadomić Inspekcję Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Praca w porze nocnej

Od 22:00 do 06:00
50 % za godzinę
Po 5 dzień/dni : 20 % za godzinę - na regularne planowanie

Praca w niedziele

100 % za godzinę

Praca w dni wolne od pracy

100 % za godzinę
Informacja
Przepracowany dzień wolny od pracy musi zostać zrekompensowany przez inny wolny dzień

Prace niebezpieczne

0,5 EUR za godzinę - budownictwo i inżynieria lądowa
10 % za godzinę - malarze
Informacja
Budownictwo i inżynieria lądowa: prace brudna, na wodzie i przy dużej ilości błota, na rusztowaniu zawieszonym >15m nad podłożem, korzystanie z młotów hydraulicznych w koparkach i z kilofów pneumatycznych o masie ponad 15kg, szybów i tuneli z otworami poniżej 1m i głębszych niż 3,6 m oraz transport ADR.

Malarze: lakierowanie natryskowe, korzystanie z niebezpiecznych substancji chemicznych, piaskowanie, praca na zewnątrz bez rusztowania na wysokości >6m lub malowanie elewacji z przesuwanych drabin z wyjątkiem malowania okien i okiennic.

Wynagrodzenie za gotowość do pracy

Specjaliści ds. urządzeń dźwigowych 2.9994 €/dzień - 6.4079 €/dzień (soboty, niedziele, dni wolne ) zindeksowane
Instalatorzy systemów sanitarnych, grzewczych, klimatyzacyjnych: negocjowane z pracownikiem
Informacja
Specjaliści ds. urządzeń dźwigowych: limit czasu gotowości do pracy wynosi 128 godzin/tydzień.

Dodatkowe składniki wynagrodzenia

Budownictwo i inżynieria lądowa: 5 % wynagrodzenia brutto
Malarze, specjaliści ds. urządzeń dźwigowych: 5 % wynagrodzenia brutto
Elektrycy: 2 % wynagrodzenia brutto
Dekarze: 2,5 do 5 % wynagrodzenia brutto (w zależności od stażu pracy w zakładzie pracy)
Instalatorzy systemów sanitarnych, grzewczych, klimatyzacyjnych: 2 do 5 % wynagrodzenia brutto (w zależności od stażu pracy w zakładzie pracy)
Glazurnicy 150 EUR za rok jako przydział wyposażenia
Płatne grudzień

Inne

80 % za godziny nieodebrane przed końcem miesiąca
Informacja
Za pierwszych 16 godzin odpowiada pracodawca. Następnie obowiązek zapłaty przechodzi na państwo

Ilość świąt

25 dni
27 dni w budownictwie i inżynierii lądowej
26 dni dla malarzy, dekarzy, elektryków
25 do 29 dni dla specjalistów ds. urządzeń dźwigowych
Informacja
Urlop kolektywny:
- Budownictwo i inżynieria lądowa:
Lato: 15 dni + święto 15 sierpnia, począwszy od ostatniego piątku lipca.
Zima: 10 dni + dni wolne w święta (terminy ustalane są w drodze negocjacji).
- Tynkarze/pracownicy wykonujący prace elewacyjne: 14 dni począwszy od ostatniej soboty lipca.
- Instalatorzy systemów sanitarnych, grzewczych, klimatyzacyjnych (z wyjątkiem instalatorów urządzeń chłodniczych): 15 dni w sierpniu.

Dni wolne od pracy

10 dni
1 stycznia
Poniedziałek Wielkanocny
1 Maja
Wniebowstąpienie Pańskie
drugi dzień Zielonych Świątek
23 czerwca
15 sierpnia
1 listopada
25 i 26 grudnia

Wpłaty na ubezpieczenie społeczne

2,8 % na ubezpieczenie zdrowotne
8 % na ubezpieczenie emerytalne
1,4 % na ubezpieczenie zdrowotne

Podatek dochodowy

0 do 40 % zgodnie z grupą podatkową oraz z klasyfikacją wysokości przychodu na oficjalnej skali podatkowej
0,5 % podatek tymczasowy do równoważenia budżetu państwa
Informacja
Klasa 1: szczególnie w stanie wolnym i niebędące w związku małżeńskim
Klasa 1a: osoby będące od dłuższego czasu wdowami/wdowcami, pracownicy opiekujący się dzieckiem/dziećmi, seniorzy, osoby niebędące rezydentami w kraju, jeśli jeden z małżonków uzyskuje dochód z pracy zawodowej w Luksemburgu.
Klasa 2: pary wspólnie opodatkowane, wdowy/wdowcy oraz osoby rozwiedzione/pozostające w separacji przez okres krótszy niż 3 lata, osoby niebędące rezydentami w kraju, jeśli 50% dochodu rodziny uzyskiwane jest w Luksemburgu.

Choroba

100 %
Informacja
77 dni na koszt pracodawcy (okres odniesienia 12 miesięcy), w oparciu o wyższe wynagrodzenie 3 miesiące przed zwolnieniem chorobowym.
Po 77. dniu, Narodowy Fundusz Zdrowia opłaca urlop chorobowy aż do osiągnięcia limitu 52 tygodni w okresie wynoszącym 104 tygodnie).

Urazy/wypadki przy pracy

100 %
Informacja
77 dni na koszt pracodawcy (okres odniesienia 12 miesięcy), w oparciu o wyższe wynagrodzenie 3 miesiące przed zwolnieniem chorobowym.
Po 77. dniu, Narodowy Fundusz Zdrowia opłaca urlop chorobowy aż do osiągnięcia limitu 52 tygodni w okresie wynoszącym 104 tygodnie).

Informacja Kontakty

Hotline OGBL

Tel. +352 26543 777
E-mail info@ogbl.lu
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Niemiecki, Francuski, Portugalski