Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Luxemburg

Senast uppdaterat den 2019-03-12
Visa alla valutor i Euro (€)

Minimibruttolön

Tillämpligt
11,1154 EUR per timme för arbetstagare utan yrkesutbildning
1 922,96 EUR per månad för arbetstagare utan yrkesutbildning
13,3385 EUR per timme för arbetstagare med yrkesutbildning
2 307,56 EUR per månad för arbetstagare med yrkesutbildning

Lön per kategori

Utan yrkesutbildning

11,3728 EUR till 13,6474 EUR per timme : bygg och anläggningsarbete
11,1154 EUR till 14,036 EUR per timme : övrigt

Yrkesutbildad

14,1135 EUR till 15,5394 EUR per timme : bygg och anläggningsarbete
13,3385 EUR till 15,3352 EUR per timme : övrigt

Specialist

17,7298 EUR per timme : bygg och anläggningsarbete
14,0073 EUR till 19,863 EUR per timme : övrigt

Förman

19,1979 EUR per timme : bygg och anläggningsarbete
14,0073 EUR till 19,863 EUR per timme : övrigt

Nybörjare/unga arbetstagare

Info
Utbildningssystem

Alla lärlingar över 18: betalning motsvarande minimilön för arbetstagare utan yrkesutbildning.

All lärlingar under 18: utbildningsersättning beroende på sektorbransch, inlärningsnivå och vilken typ av behörighet som erhållits

Varje dag

8 timmar

Varje vecka

40 timmar

Övertid

10 timmar per dag
48 timmar per vecka

Raster

Lunch

30 minuter
Betalas inte
Betalda raster :
Bygg och anläggningsarbete : 15 minuter med minst nio timmars arbetstid
Takarbetare : 15 minuter

I {landets namn}

Reseersättning

Info
– Bygg och anläggning: arbetsgivare anordnar transport av arbetstagare från hemmet till byggarbetsplatser
– Övrigt: om egen bil används betalar företaget en kilometerersättning som normalt är begränsad till avståndet mellan företagets huvudkontor och arbetsplatsen.

Bostadsbidrag

Endast för arbete utomlands
Info
Arbete utomlands: normalt mer än fem mil bortom gränsen och/eller om arbetsgivaren inte kan tillhandahålla transport

Uppehälle/dagtraktamente

744 EUR per dag för arbete utomlands
Info
Arbete utomlands: normalt mer än fem mil bortom gränsen

Övertid

40 % per timme
Info
Övertid förblir ett undantag (brådskande reparationsarbete, brådskande arbete med betong, obekväma anläggningar för andra arbetstagare, fabriksproduktion och trafik). HR måste samtycka. Yrkesinspektionen och socialförsäkringen måste informeras vid övertidsarbete på söndagar, allmänna helgdagar och nattarbete.

Nattarbete

Från 22:00 till 06:00
50 % per timme
Efter 5 dag eller dagar : 20 % per timme – enligt ett regelbundet schema

Arbete på söndagar

100 % per timme

Arbete på allmän helgdag

100 % per timme
Info
Allmän helgdag som arbetas måste kompenseras genom annan ledig dag

Farligt arbete

0,5 EUR per timme – bygg och anläggning
10 % per timme – målare
Info
Bygg och anläggningsarbete: smutsigt arbete, på vattnet och med stora mängder lera, hängande byggnadsställning > 15 m över marken, användning av hydrauliska hammare i grävmaskiner och tryckluftshackor med mer än 15 kg, schakt och tunnlar med mindre öppningar än 1 m och djupare än 3,6 m samt ADR-transporter.

Målare: sprutlackering, användning av farliga kemikalier, sandblästring, arbete utomhus utan byggnadsställning på höjd > 6 m eller fasadmålning med teleskopstege utom målning av fönster och fönsterluckor.

Jourlön

Hisstekniker: 2,9994 euro/dag-6,4079 euro/dag (lördagar, söndagar allmänna helgdagar) indexerat
Installatörer inom vatten och avlopp, värme, luftkonditionering: förhandlingar med den anställde
Info
Hisstekniker: jourbegränsning på 128 timmar/vecka.

Ytterligare lönekomponenter

Bygg och anläggningsarbete: 5 % av bruttolön
Målare, hisstekniker: 5 % av bruttolön
Elektriker: 2 % av bruttolön
Takarbetare: 2,5 till 5 % av bruttolön (beroende på anställningstid hos företaget)
Installatörer inom vatten och avlopp, värme, luftkonditionering: 2 till 5 % av bruttolön (beroende på anställningstid hos företaget)
Kakelsättare 150 EUR per år i form av utrustningsbidrag
Betalas den december

Övrigt

80 % för timmar som inte tas igen före månadens utgång
Info
Arbetsgivaren ansvarar för de första 16 timmarna. Staten ansvarar för resten av betalningen

Antal lediga dagar

25 dagar
27 dagar inom bygg och anläggning
26 dagar för målare, takarbetare, elektriker
25 till 29 dagar för hisstekniker
Info
Kollektiv semester:
– Bygg och anläggningsarbete:
Sommar: 15 dagar + ledig dag 15 augusti, med början sista fredagen i juli.
Vinter: 10 dagar + lediga helgdagar (datum fastställs genom förhandlingar).
– Gipsarbetare/fasadarbetare: 14 dagar med början den sista lördagen i juli.
– Installatörer inom vatten och avlopp, värme, luftkonditionering (utom kylinstallatörer): 15 dagar i augusti.

Allmänna helgdagar

10 dagar
1 januari
Annandag påsk
1 maj
Kristi himmelsfärdsdag
Annandag pingst
23 juni
15 augusti
1 november
25 och 26 december

Socialförsäkringsavgifter

2,8 % för sjukförsäkring
8 % för pensionsförsäkring
1,4 % för sjukförsäkring

Inkomstskatt

0 till 40 % beroende på skatteklass och inkomstvärdets placering på den officiella skatteskalan
0,5 % temporär skatt för att få statsbudgeten i balans
Info
Klass 1: särskilt ensamstående och ogifta.
Klass 1a: änkor/änkemän sedan lång tid, anställda med ett eller flera försörjningsberoende barn, äldre, icke boende i landet om någon av makarna uppbär arbetslön i Luxemburg.
Klass 2: sambeskattade par, änkor och änkemän respektive skilda eller separerade sedan mindre än tre år, icke boende i landet om 50 % av familjeinkomsten uppbärs i Luxemburg.

Sjukdom/åkommor

100 %
Info
Arbetsgivaren står för 77 dagar (referensperiod på tolv månader), på grundval av den högsta lönen för de tre månader som föregår sjukledigheten.
Efter den 77:e dagen betalar den nationella hälso- och sjukvårdsfonden sjuklönen upp till 52 veckor per 104-veckorsperiod).

Arbetsskador eller -olyckor

100 %
Info
Arbetsgivaren står för 77 dagar (referensperiod på tolv månader), på grundval av den högsta lönen för de tre månader som föregår sjukledigheten.
Efter den 77:e dagen betalar den nationella hälso- och sjukvårdsfonden sjuklönen upp till 52 veckor per 104-veckorsperiod).

Info Kontakter

Hotline OGBL

Tel. +352 26543 777
E-post info@ogbl.lu
Du kan kontakta oss på något av följande språk
Tyska, Franska, Portugisiska