Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Luxemburg

Laatst geüpdatet op 12-3-2019
Toon alle bedragen in Euro (€)

Minimumbrutoloon

Van toepassing
11,1154 EUR per uur voor ongeschoolde werknemers
1.922,96 EUR per maand voor ongeschoolde werknemers
13,3385 EUR per uur voor geschoolde werknemers
2.307,56 EUR per maand voor geschoolde werknemers

Loon per categorie

Ongeschoold

11,3728 EUR tot 13,6474 EUR per uur : bouw en grondwerken
11,1154 EUR tot 14,036 EUR per uur : andere

Geschoold

14,1135 EUR tot 15,5394 EUR per uur : bouw en grondwerken
13,3385 EUR tot 15,3352 EUR per uur : andere

Specialist

17,7298 EUR per uur : bouw en grondwerken
14,0073 EUR tot 19,863 EUR per uur : andere

Voorman

19,1979 EUR per uur : bouw en grondwerken
14,0073 EUR tot 19,863 EUR per uur : andere

Beginners / jonge werknemers

Info
Onderwijssysteem

Alle leerlingen ouder dan 18: betaling gelijk aan het minimumloon voor ongeschoolde werknemers.

Alle leerlingen jonger dan 18: compensatie voor opleiding volgens de sectortak, het opleidingsniveau en het behaalde getuigschrift of diploma

Dagelijks

8 uren

Wekelijks

40 uren

Overuren

10 uren per dag
48 uren per week

Pauzes

Lunch

30 minuten
Niet betaald
Betaalde pauzes :
Bouw en Civiele techniek : 15 minuten met een minimum van 9 werkuren
Dakdekkers : 15 minuten

In Luxemburg

Reiskostenvergoeding

Info
- Bouw en grondwerken: De werkgever organiseert het vervoer van de werknemers van huis naar de bouwplaatsen.
- Andere: bij gebruik van privéauto betaalt de firma een vergoeding per kilometer normaal beperkt tot de afstand tussen het hoofdkantoor van de firma en de bouwplaats.

Woonvergoeding

Alleen bij werken in het buitenland
Info
Werken in het buitenland: normaal meer dan 50 km over de grens en/of wanneer de werkgever niet voor vervoer kan zorgen

Verblijfkosten/dagvergoedingen

744 EUR per dag voor werken in het buitenland
Info
Werken in het buitenland: normaal meer dan 50 km over de grens

Overuren

40 % per uur
Info
Overuren blijven uitzonderlijk (dringende reparatiewerkzaamheden, dringende werkzaamheden met beton, moeilijke bouwplaatsen voor andere werknemers, productie van een fabriek en verkeer). HR moet instemmen. De arbeidsinspectie en de sociale zekerheid moeten geïnformeerd worden bij overuren op zondag, wettelijke feestdagen en nachtwerk.

Nachtwerk

Van 22:00 tot 06:00
50 % per uur
Na 5 dag(en) : 20 % per uur - op regelmatige basis

Werken op zondag

100 % per uur

Werken op wettelijke feestdagen

100 % per uur
Info
Werken op een bank holiday (bankverlofdag) moet worden gecompenseerd met een andere vakantiedag

Gevaarlijk werk

0,5 EUR per uur - bouw en grondwerken
10 % per uur - schilders
Info
Bouw en grondwerken: vuil werk, op het water en met veel modder, opgehangen steiger hoger dan 15 m van de grond, gebruik van hydraulische hamers in graafmachines en pneumatische pikhouwelen met meer dan 15 kg, schachten en tunnels met openingen kleiner dan 1 m en dieper dan 3,6 m en ADR-transport.

Schilders: vernissen met spuiten, gebruik van gevaarlijke chemische stoffen, zandstralen, buiten werken zonder steiger op een hoogte van meer dan 6 m of schilderen van gevels met glijdende ladders behalve verven van ramen en vensterluiken.

Loon voor stand-by

Liftwerker: 2,9994 €/dag - 6,4079 €/dag (zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen) geïndexeerd
Installateurs van sanitair-verwarming-airconditioning: Onderhandeld met de werknemer
Info
Liftwerkers: stand-by-limiet van 128 uren/week.

Aanvullende looncomponenten

Bouw en grondwerken: 5 % van brutoloon
Schilders, liftwerkers: 5 % van brutoloon
Elektriciens: 2 % van brutoloon
Dakwerkers: 2,5 tot 5 % van brutoloon (afhankelijk van de anciënniteit bij de firma)
Installateurs van sanitair-verwarming-airconditioning: 2 tot 5 % van brutoloon (afhankelijk van de anciënniteit bij de firma)
Tegelzetters 150 EUR per jaar als vergoeding voor uitrusting
Betaald op december

Andere

80 % voor niet gecompenseerde uren voor het eind van de maand
Info
Voor de eerste 16 uren ten laste van de werkgever. Voor de rest is de overheid verantwoordelijk voor de betaling

Aantal vakantiedagen

25 dagen
27 dagen in de bouw en grondwerken
26 dagen voor schilders, dakwerkers, elektriciens
25 tot 29 dagen voor liftprofessionals
Info
Collectieve vakantie:
- Bouw en grondwerken:
Zomer: 15 dagen + vakantie 15 augustus, beginnend op de laatste vrijdag van juli.
Winter: 10 dagen + vakantiefeestdagen (data worden in onderhandelingen vastgelegd).
- Stukadoors/gevelwerkers: 14 dagen beginnend op de laatste zaterdag van juli.
- Installateurs van sanitair-verwarming-airconditioners (met uitzondering van koelinstallateurs): 15 dagen in augustus.

Wettelijke feestdagen

10 dagen
1 januari
Paasmaandag
1 mei
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
23 juni
15 augustus
1 november
25 en 26 december

Socialezekerheidsbijdragen

2,8 % voor ziekteverzekering
8 % voor pensioenverzekering
1,4 % voor ziektekostenverzekering

Inkomstenbelasting

0 tot 40 % volgens de belastingcategorie en de positie van de inkomsten in de officiële belastingschaal
0,5 % tijdelijke belasting voor het begrotingsevenwicht
Info
Categorie 1: vooral alleenstaanden en ongehuwden.
Categorie 1a: langdurige weduwen/weduwnaars, werknemers met kind(eren) ten laste, senioren, niet-ingezetenen van het land als een van de echtgenoten beroepsinkomsten in Luxemburg heeft.
Categorie 2: gezamenlijk belaste echtparen, weduwen/weduwnaars en gescheiden/van tafel en bed gescheiden sinds minder dan 3 jaar, niet-ingezetenen van het land als 50% van de gezinsinkomsten in Luxemburg worden gerealiseerd.

Ziekte

100 %
Info
77 dagen ten laste van de werkgever (referentieperiode van 12 maanden) op basis van het hogere loon gedurende de van de maanden voor het ziekteverlof.
Na de 77ste dag betaalt het Nationaal Gezondheidsfonds het ziekteverlof tot maximaal 52 weken per periode van 104 weken).

Verwondingen/ongevallen op het werk

100 %
Info
77 dagen ten laste van de werkgever (referentieperiode van 12 maanden) op basis van het hogere loon gedurende de van de maanden voor het ziekteverlof.
Na de 77ste dag betaalt het Nationaal Gezondheidsfonds het ziekteverlof tot maximaal 52 weken per periode van 104 weken).

Info Contacten

Hotline OGBL

T. +352 26543 777
U kunt in de volgende talen contact met ons opnemen
Duits, Frans, Portugees