Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Luksemburga

Pēdējo reizi atjaunināts 12.03.2019.
Skatīt visas valūtas Eiro (€)

Minimālā bruto alga

Piemērojams
11,1154 EUR stundā nekvalificētiem strādniekiem
1 922,96 EUR mēnesī nekvalificētiem strādniekiem
13,3385 EUR stundā kvalificētiem strādniekiem
2 307,56 EUR mēnesī kvalificētiem strādniekiem

Alga kategorijā

Nekvalificēts

11,3728 EUR līdz 13,6474 EUR stundā : celtniecība un civilā celtniecība
11,1154 EUR līdz 14,036 EUR stundā : citi

Kvalificēts

14,1135 EUR līdz 15,5394 EUR stundā : celtniecība un civilā celtniecība
13,3385 EUR līdz 15,3352 EUR stundā : citi

Speciālists

17,7298 EUR stundā : celtniecība un civilā celtniecība
14,0073 EUR līdz 19,863 EUR stundā : citi

Meistars

19,1979 EUR stundā : celtniecība un civilā celtniecība
14,0073 EUR līdz 19,863 EUR stundā : citi

Iesācēji / jauni darbinieki

Informācija
Apmācību sistēma

Visiem mācekļiem, kuri vecāki par 18 gadiem: apmaksa līdzvērtīga nekvalificētu strādnieku minimālajai algai.

Visiem mācekļiem, kuri jaunāki par 18 gadiem: apmācību kompensācija saskaņā ar sektora nozari, apmācību līmeni un iegūtā sertifikāta veidu

Dienā

8 stundas

Katru nedēļu

40 stundas

Virsstundas

10 stundas dienā
48 stundas nedēļā

Pārtraukumi

Pusdienas

30 minūtes
Netiek apmaksāts
Apmaksāti pārtraukumi :
Būvniecība un civilā inženierija : 15 minūtes ar vismaz 9 darba stundām
Jumiķu darbinieki : 15 minūtes

{valsts nosaukums}

Ceļa piemaksa

Informācija
- Celtniecība un civilā celtniecība: darba devējs organizē strādnieku transportu no mājām uz būvlaukumiem
- Cits: ja izmanto privāto automašīnu, uzņēmums maksā piemaksu par nobraukto attālumu, kas parasti ierobežota ar attālumu starp uzņēmuma galveno mītni un darba vietu.

Apmešanās vietas piemaksa

Tikai darbam ārvalstīs
Informācija
Darbs ārvalstīs: parasti >50 km no robežas un/vai darba devējs nevar nodrošināt transportu

Uzturnauda/dienas nauda

744 EUR dienā par darbu ārvalstīs
Informācija
Darbs ārvalstīs: parasti >50 km no robežas

Virsstundas

40 % stundā
Informācija
Virsstundas paliek tikai izņēmuma gadījumiem (steidzami labošanas darbi, steidzams darbs ar betonu, neērti būvlaukumi citiem darbiniekiem, ražotnes ražošanas un satiksmes aprite). Cilvēkresursu nodaļai jāvienojas. Virsstundu gadījumā svētdienās, valsts svētku dienās un naktīs par to jāinformē darba inspekcija un sociālā apdrošināšana.

Nakts darbs

No 22:00 līdz 06:00
50 % stundā
Pēc 5 diena(-s) : 20 % stundā - atbilstoši regulārai plānošanai

Darbs svētdienās

100 % stundā

Darbs valsts svētku dienās

100 % stundā
Informācija
Darbs banku brīvdienā jākompensē ar citu brīvdienu

Bīstams darbs

0,5 EUR stundā - celtniecība un civilā celtniecība
10 % stundā - krāsotāji
Informācija
Celtniecība un civilā celtniecība: netīri darbi, uz ūdens un ar nozīmīgu dubļu līmeni, piekārtas sastatnes augstāk > 15m no zemes, hidraulisko āmuru ekskavatoros un pneimatiskās cērtes izmantošana ar vairāk nekā 15kg, šahtas un tuneļi ar atvērumiem līdz 1m un dziļāk nekā 3,6m un ADR transports.

Krāsotāji: lakošana ar smidzinātājiem, bīstamu ķīmisko vielu izmantošana, smilšu strūklas izmantošana, darbs ārā bez sastatnēm augstumā > 6m vai fasāžu krāsošana ar bīdāmām kāpnēm, izņemot logu un logu slēģu krāsošana.

Dīkstāves apmaksa

Pacēlāju speciālisti: indeksēts 2,9994 €/dienā - 6,4079 €/dienā (sestdienās, svētdienās, valsts svētku dienās)
Sanitārijas-apkures-gaisa kondicionēšanas uzstādītāji: jāpārrunā ar darba ņēmēju
Informācija
Pacēlāju speciālisti: dīkstāves limits 128 stundas/nedēļā.

Papildu algas komponenti

Celtniecība un civilā celtniecība : 5 % no bruto algas
Krāsotāji, pacēlāju speciālisti: 5 % no bruto algas
Elektriķi : 2 % no bruto algas
Jumta seguma strādnieki : 2,5 līdz 5 % no bruto algas (atkarībā no darba stāža uzņēmumā)
Sanitārijas-apkures-gaisa kondicionēšanas uzstādītāji : 2 līdz 5 % no bruto algas (atkarībā no darba stāža uzņēmumā)
flīzētāji 150 EUR gadā kā aprīkojuma piemaksa
Izmaksāts decembris

Cits

80 % stundām, kas nav atgūtas pirms mēneša beigām
Informācija
Par pirmajām 16 stundām maksā darba devējs. Par atlikušo atbildību par apmaksu uzņemas valsts

Brīvdienu skaits

25 diena(-s)
27 diena(-s) celtniecībā un civilajā celtniecībā
26 diena(-s) krāsotājiem, jumtu seguma licējiem, elektriķiem
25 līdz 29 diena(-s) pacēlāju speciālistiem
Informācija
Kolektīvās brīvdienas:
- Celtniecība un civilā celtn.:
Vasara: 15 dienas + brīvdiena 15. augustā, sākot no jūlija pēdējās piektdienas.
Ziema: 10 dienas + sezonālās svētku brīvdienas (datumi tiek noteikti pārrunās).
- Apmetēji/fasādes strādnieki: 14 dienas sākot no jūlija pēdējās sestdienas.
- Sanitārijas-apkures-gaisa kondicionēšanas sistēmu uzstādītāji (izņemot saldētavu uzstādītājus): 15 dienas augustā.

Valsts svētki

10 diena(-s)
1. janvāris
Lieldienu pirmdiena
1. maijs
Debesbraukšanas diena
Vasarsvētku pirmdiena
23. jūnijs
15. augusts
1. novembris
25. un 26. decembris

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

2,8 % veselības apdrošināšanai
8 % par pensijas apdrošināšanu
1,4 % veselības apdrošināšanai

Ienākuma nodoklis

0 līdz 40 % saskaņā ar nodokļu klasi un ienākumu vērtības pozīciju oficiālajā nodokļu skalā
0,5 % pagaidu nodoklis, lai līdzsvarotu valsts budžetu
Informācija
1. klase: īpaši tie, kuri dzīvo vieni un ir neprecējušies.
1.a klase: ilgtermiņa atraitnes / atraitņi, darbinieki ar apgādājamu/iem bērnu/iem, senioriem, nerezidenti valstī, ja viens no laulātajiem saņem profesionālus ienākumus Luksemburgā.
2. klase: pāri, kas tiek kopīgi aplikti ar nodokli, atraitnes / atraitņi un šķīrušās personas / personas, kuras nedzīvo kopā mazāk nekā 3 gadus, nerezidenti valstī, ja 50% no ģimenes ienākumiem tiek saņemti Luksemburgā.

Slimība

100 %
Informācija
77 dienas apmaksā darba devējs (atsauces periods 12 mēneši), pamatojoties uz 3 mēnešu augstāko algu pirms slimības lapas.
Pēc 77. dienas slimības lapu apmaksā Nacionālais veselības fonds līdz 52 nedēļu robežai 104 nedēļu periodā).

Traumas/negadījumi darbā

100 %
Informācija
77 dienas apmaksā darba devējs (atsauces periods 12 mēneši), pamatojoties uz 3 mēnešu augstāko algu pirms slimības lapas.
Pēc 77. dienas slimības lapu apmaksā Nacionālais veselības fonds līdz 52 nedēļu robežai 104 nedēļu periodā).

Informācija Kontaktpersonas

Hotline OGBL

T. +352 26543 777
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Vācu valoda, Franču valoda, Portugāļu valoda