Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Луксембург

Последно ажурирање 12.03.2019
Види ги сите валути во Евро (€)

Минимална бруто плата

Применливо
11,1154 EUR на час за неквалификувани работници
1.922,96 EUR месечно за неквалификувани работници
13,3385 EUR на час за квалификувани работници
2.307,56 EUR месечно за квалификувани работници

Плата по категорија

Без искуство

11,3728 EUR до 13,6474 EUR на час : градежништво и просторно планирање
11,1154 EUR до 14,036 EUR на час : друго

Квалификуван

14,1135 EUR до 15,5394 EUR на час : градежништво и просторно планирање
13,3385 EUR до 15,3352 EUR на час : друго

Специјалист

17,7298 EUR на час : градежништво и просторно планирање
14,0073 EUR до 19,863 EUR на час : друго

Раководител

19,1979 EUR на час : градежништво и просторно планирање
14,0073 EUR до 19,863 EUR на час : друго

Почетници / млади работници

Информации
Образовен систем Сите приправници над 18 години: платата соодветствува со минималната плата за неквалификувани работници Сите приправници над 18 години: надомест за обука според секторот, степен на обука и тип на добиен сертификат

Дневно

8 часови

Седмично

40 часови

Прекувремено

10 часови на ден
48 часови за седмица

Паузи

Ручек

30 минути
Не е платено
Платени паузи :
Градежништво и просторно планирање : 15 минути со минимум 9 работни часа
Кровопоставувачи : 15 минути

Во {име-на-земја}

Надомест за патување

Информации
- Градежништво и просторно планирање: Работодавецот организира превоз за работниците од дома до градилиштата - Друго: кога се патува со приватно возило, фирмата плаќа надомест по поминат километар, обично само за растојанието од седиштето на фирмата до градилиштето.

Надомест за сместување

Само за работа во странство
Информации
Работа во странство: обично >50 km од границата и/или кога работодавецот не може да обезбеди превоз

Дневница/дневен надомест

744 EUR на ден за работа во странство
Информации
Работа во странство: обично >50 km од границата

Прекувремено

40 % на час
Информации
Прекувремената работа и понатаму е само во вонредни случаи (итни поправки, итна работа со бетон, непристапни места за други работници, производство и промет). Неопходна е согласност од Човечки ресурси. Инспекторатот за труд мора да биде известен ако се работи прекувремено во недела, државен празник и ноќна работа.

Ноќна работа

Од 22:00 до 06:00
50 % на час
По 5 ден(-ови) : 20 % на час - за редовно планирање

Работење во недела

100 % на час

Работење на државен празник

100 % на час
Информации
За работа на државен празник како надомест мора да се даде друг ден за одмор

Опасна работа

0,5 EUR на час - градежништво и просторно планирање
10 % на час - молери
Информации
Градежништво и просторно планирање: работи со голем степен на валканост, на вода и со големо ниво на кал, висечки скелиња поставени над >15m од тлото, употреба на хидраулични чекани во багери и пневматски алатки со повеќе од 15kg, шахти и тунели со отвори под 1m и длабочина над 3.6m и ADR транспорт. Молери: лакирање со спреј, употреба на опасни хемикалии, пескарење, работа на отворено без скеле на висина >6m или молерисување фасади со лизгачки скали, освен фарбање прозорци и ролетни.

Надомест за приправност

Работници на кран и дигалка: 2.9994 €/на ден - 6.4079 €/на ден (саботи, недели, државни празници) индексирани
Поставувачи на санитарии-греење-клими: по договор со вработениот
Информации
Работници на кран и дигалка: лимит за приправност од 128 часа/седмично

Други додатоци на платата

Градежништво и просторно планирање: 5 % од бруто плата
Молери, работници на кран и дигалка: 5 % од бруто плата
Електричари: 2 % од бруто плата
Кровопоставувачи: 2,5 до 5 % од бруто плата (во зависност од стажот во фирмата)
Поставувачи на санитарии-греење-клими: 2 до 5 % од бруто плата (во зависност од стажот во фирмата)
Плочкари 150 EUR годишно како надомест за опрема
Платено на декември

Друго

80 % за часови што не се вратени пред крајот на месецот
Информации
За првите 16 часа е одговорен работодавецот. За остатокот, одговорноста за плаќање ја презема државата

Број на празници

25 денови
27 денови во градежништво и просторно планирање
26 денови за молери, кровопоставувачи, електричари
25 до 29 денови за работници на кран и дигалка
Информации
Колективен одмор: - Градежништво и просторно план.: Лето: 15 дена + празник 15 август, почнувајќи од последниот петок во јули. Зима: 10 дена + празници (датумите се одредуваат по договор). Гипсери/фасадери: 14 дена почнувајќи од последната сабота во јули. - Поставувачи на санитарии-греење-клими (освен поставувачи на ладилници): 15 дена во август.

Државни празници

10 денови
1 јануари
Втор ден Велигден (понеделник)
1 мај
Вознесение (Спасовден)
Понеделник по Пентекост (Духовден)
23 јуни
15 август
1 ноември
25 и 26 декември

Придонеси за социјално осигурување

2,8 % за здравствено осигурување
8 % за пензиско осигурување
1,4 % за здравствено осигурување

Данок на приход

0 до 40 % според класата на данок и позицијата на вредноста на приходот во официјалната даночна стапка
0,5 % привремен данок за урамнотежување на државниот буџет
Информации
Класа 1: особено за самци и лица што не се во брак. Класа 1а: долгогодишни вдовици/вдовци, вработени со деца што зависат од нив, постари лица, лица што не се државјани ако еден од сопружниците остварува професионален приход во Луксембург. Класа 2: парови што имаат заеднички данок, вдовици/вдовци и разведени/одвоени помалку од 3 години, лица што не се државјани ако 50% од семејните приходи се остварени во Луксембург.

Болест

100 %
Информации
77 дена на трошок на работодавецот (референтен период од 12 месеци) на темел на највисоката плата за 3 месеци пред боледувањето. По 77. ден, Фондот за здравствено осигурување го плаќа боледувањето до лимит од 52 седмици за период од 104 седмици).

Повреди/несреќи при работа

100 %
Информации
77 дена на трошок на работодавецот (референтен период од 12 месеци) на темел на највисоката плата за 3 месеци пред боледувањето. По 77. ден, Фондот за здравствено осигурување го плаќа боледувањето најмногу до 52 седмици за период од 104 седмици).

Информации Контакти

Hotline OGBL

T. +352 26543 777
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Германски, Француски, Португалски