Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Данска

Последно ажурирање 24.2.2022
Види ги сите валути во Данска круна (DKK)

Минимална бруто плата

119,6 DKK на час 18 и повеќе години
88,15 DKK на час 17 години
62,95 DKK на час 16 години
50,35 DKK на час 15 години

Плата по категорија

Без искуство

119,6 DKK на час

Квалификуван

131,15 DKK
150,9 DKK
130,9 DKK
132,85 DKK
136,2 DKK
134,6 DKK
146,36 DKK

Дневно

7,5 часови на ден

Седмично

37 часови за седмица

Прекувремено

8 часови за седмица

Паузи

Ручек

30 минути до 1 час
Дел од стандардното работно време
Не е платено

Посебни услови

Општо, регулирано со закон, но вработените кои извршуваат особено валкана работа имаат право да бараат надоместок според колективниот договор.

Во Данска

Хранарина

Информации
Доколку работата се извршува на работно место далеку од постојаното живеалиште на компанијата и компанијата смета дека е неопходно вработените да имаат сместување во текот на ноќта на работното место, мора да се направи локален договор во врска со видот на превозот, храната и сместувањето, работното време и очекуваното времетраење на работата.

Прекувремено

Прв 3 часови : 50 % плата по час
Над 3 часови : 100 % плата по час

Вечерна работа

Дозволено е
Од 18:00 до 22:00

Ноќна работа

Дозволено е
22:00 до 06:00

Работење во сабота

Дозволено е
100 % плата по час

Работење во недела

Дозволено е
100 % плата по час

Работење на државен празник

Задолжително по договор
Дозволено е
100 % плата по час

Работа во смени

Дозволено е
Договорено

Опасна работа

Информации
Надоместокот на секој вработен ќе биде договорен поединечно помеѓу компанијата и вработениот без мешање од организациите што вклучува опасна работа.

Надомест за приправност

Не е применливо

Надомест за годишен одмор

Применливо
12,5 % од бруто плата

13. месец

Не е применливо

14. месец

Не е применливо

Други додатоци на платата

Не е применливо

Друго

Минимална плата 124,15 DKK на час

Број на празници

25 денови годишно

Државни празници

12 денови -2018
01.01.2018
29.03.2018 30.03.2018
01.04.2018 02.04.2018
27.04.2018
10.05.2018 20.05.2018 21.05.2018
05.06.2018
25.12.2018 26.12.2018

Дополнително социјално осигурување

Информации
За да добиете надоместок за невработеност, мора да сте член на фонд за осигурување во случај на невработеност кој го одбива надоместокот од платата

Данок на приход

38 до 60 %
Информации
Персоналниот данок се пресметува според износот на платата.

Дополнителни пензиски фондови

4 % од бруто плата

Болест

Прв 4 седмици : 145 DKK на час известете го работодавецот

Повреди/несреќи при работа

Прв 8 седмици 145 DKK на час известете го работодавецот

Информации Контакти

BAT-kartellet

Kampmannsgade 4
1790 København V
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Бугарски, Дански, Англиски, Германски

Byggegruppen

Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Дански, Англиски

Polish speaking consultant and interpreter

Тел. +45 25 47 21 89
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Дански, Англиски, Полски

Polish speaking consultant and interpreter

Тел. +45 25 47 21 90
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Дански, Англиски, Полски

Polish speaking consultant and interpreter

Тел. +45 23 45 75 34
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Дански, Англиски, Полски