Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Финска

Последно ажурирање 17.5.2024
Види ги сите валути во Евро (€)

Плата по категорија

Приправници професионалци

14,74 EUR на час
Информации
Во зависност од секторот, видете го колективниот договор во корисните линкови

Професионалци

16,23 EUR на час
Информации
Во зависност од секторот, видете го колективниот договор во корисните линкови

Искусни професионалци

17,67 EUR на час
Информации
Во зависност од секторот, видете го колективниот договор во корисните линкови

Професионалци со големо искуство

18,9 EUR на час
Информации
Во зависност од секторот, видете го колективниот договор во корисните линкови

Приправници

11,94 EUR на час
Информации
Во зависност од секторот, видете го колективниот договор во корисните линкови

Вработени со минимално работно искуство

13,45 EUR на час
Информации
Во зависност од секторот, видете го колективниот договор во корисните линкови

Дневно

8 часови национално законодавство; закон за работно време

Седмично

40 часови

Прекувремено

250 часови годишно

Паузи

Одмор

2 x 12 минути

Ручек

30 минути
Не е платено

Посебни услови

Информации
Во зависност од секторот, видете го колективниот договор во корисните линкови

Во Финска

Надомест за патување

Над 5 km : 2,21 EUR на ден
Над 10 km : 3,55 EUR на ден
Над 20 km : 6,4 EUR на ден
Над 30 km : 9,32 EUR на ден
Над 40 km : 11,48 EUR на ден
Над 50 km : 13,91 EUR на ден
Над 60 km : 18,28 EUR на ден
Над 70 km : 20,68 EUR на ден
Над 80 km : 23,51 EUR на ден
Над 90 km : 26,77 EUR на ден
Над 100 km : 30,01 EUR на ден

Хранарина

12,75 EUR на ден 2024

Надомест за сместување

Применливо - работодавецот треба да организира и да плати

Дневница/дневен надомест

48 EUR на ден 2023

Прекувремено

Прв 2 часови : 50 % национално законодавство; закон за работно време
Од 3 часови : 100 %

Вечерна работа

Дозволено е : зависи од сектор до сектор, видете го колективниот договор

Ноќна работа

Зависи од сектор до сектор, видете го колективниот договор

Работење во сабота

50 %

Работење во недела

100 % според законот

Работење на државен празник

100 %

Работа во смени

Дозволено е - зависи од сектор до сектор

Опасна работа

Компензацијата може да се договори локално

Надомест за приправност

Применливо
Зависи од сектор до сектор, видете го колективниот договор

Надомест за годишен одмор

18,5 % од бруто плата
Пред годишен одмор

Други додатоци на платата

Применливо
Информации
Секогаш се плаќа елемент на личниот доход како додаток на саатнината на темел на стапката за плаќање. Како компензација за работа на државен празник ќе биде вклучен и посебен елемент од 7,7%.

Друго

Информации
Надомест во случај на невработеност кога не се работи поради екстремен студ

Број на празници

24 до 30 денови годишно
Информации
Закон за годишен одмор 24 во текот на летото, 6 во текот на зимата

Државни празници

10 денови годишно
Нова година (1 јануари)
Богојавление (6 јануари)
Велики петок
Велигден
1 мај
Вознесение (Спасовден)
Летна краткодневица
Ден на независноста (6 декември)
Бадник
Божиќ

Придонеси за социјално осигурување

2,43 % за болест и невработеност
7,15 % за пензии за лица помлади од 53 години
8,65 % за пензии за лица над 53 години

Данок на приход

Е прогресивен во зависност од примањата

Болест

Ден 28 до 56 : 100 %

Повреди/несреќи при работа

Ден 28 до 56 100 % во зависност од работниот стаж

Информации Контакти

Rakennusliitto

PO Box 307
FIN-00531 Helsinki
FINLAND
Тел. + 358 (0) 20 77 4003
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Англиски, Шведски, Фински, Естонски