Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Финска

Последно ажурирање 02.02.2021
Види ги сите валути во Евро (€)

Плата по категорија

Приправници професионалци

13,45 EUR на час

Професионалци

14,81 EUR на час

Искусни професионалци

16,11 EUR на час

Професионалци со големо искуство

17,24 EUR на час

Приправници

10,9 EUR на час

Вработени со минимално работно искуство

12,27 EUR на час

Дневно

8 часови национално законодавство; закон за работно време

Седмично

40 часови

Прекувремено

250 часови годишно

Паузи

Одмор

2 x 12 минути

Ручек

30 минути
Не е платено

Посебни услови

Информации
Во зависност од секторот, видете го колективниот договор во корисните линкови

Во {име-на-земја}

Надомест за патување

Над 5 km : 1,94 на ден
Над 100 km : 26,4 EUR на ден

Хранарина

11 EUR на ден 2021

Надомест за сместување

Применливо - работодавецот треба да организира и да плати

Дневница/дневен надомест

44 EUR на ден 2021

Прекувремено

Прв 2 часови : 50 % национално законодавство; закон за работно време
Од 3 часови : 100 %

Вечерна работа

Дозволено е : зависи од сектор до сектор, видете го колективниот договор

Ноќна работа

Зависи од сектор до сектор, видете го колективниот договор

Работење во сабота

50 %

Работење во недела

100 % според законот

Работење на државен празник

100 %

Работа во смени

Дозволено е - зависи од сектор до сектор

Опасна работа

Компензацијата може да се договори локално

Надомест за приправност

Применливо
Зависи од сектор до сектор, видете го колективниот договор

Надомест за годишен одмор

18,5 % од бруто плата
Пред годишен одмор

Други додатоци на платата

Применливо
Информации
Секогаш се плаќа елемент на личниот доход како додаток на саатнината на темел на стапката за плаќање. Како компензација за работа на државен празник ќе биде вклучен и посебен елемент од 7,7%.

Друго

Информации
Надомест во случај на невработеност кога не се работи поради екстремен студ

Број на празници

24 до 30 денови годишно
Информации
Закон за годишен одмор 24 во текот на летото, 6 во текот на зимата

Државни празници

10 денови годишно
Нова година (1 јануари)
Богојавление (6 јануари)
Велики петок
Велигден
1 мај
Вознесение (Спасовден)
Летна краткодневица
Ден на независноста (6 декември)
Бадник
Божиќ

Придонеси за социјално осигурување

2,43 % за болест и невработеност
7,15 % за пензии за лица помлади од 53 години
8,65 % за пензии за лица над 53 години

Данок на приход

Е прогресивен во зависност од примањата

Болест

Ден 28 до 56 : 100 %

Повреди/несреќи при работа

Ден 28 до 56 100 % во зависност од работниот стаж

Информации Контакти

Rakennusliitto

PO Box 307
FIN-00531 Helsinki
FINLAND
T. + 358 (0) 20 77 4003
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Англиски, Естонски, Фински, Француски, Германски, Полски, Шпански, Шведски