Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Литванија

Последно ажурирање 05.3.2019
Види ги сите валути во Евро (€)

Минимална бруто плата

2,45 EUR на час
400 EUR месечно
Информации
Минимална плата се плаќа само за неквалификувана работа

Плата по категорија

Без искуство

400 EUR месечно

Квалификуван

> 400 EUR месечно

Просечна плата (индикација)

777,7 EUR месечно

Дневно

8 часови

Седмично

40 часови

Прекувремено

12 часови за седмица
180 часови годишно

Паузи

Ручек

1 час

Посебни услови

36 часови за седмица

Во Литванија

Дневница/дневен надомест

5,7 EUR на час

Испратен од {име-на-земја}

Дневница/дневен надомест

Применливо
Информации
Зависи во која земја е испратено лицето

Прекувремено

100 % за просечна плата

Ноќна работа

22:00 до 06:00
150 % плата по час
Информации
Формула: Основна месечна плата * 12 месеци * 1,5. Ноќната работа е максимум 7 часа

Работење во сабота

200 % плата по час

Работење во недела

200 % плата по час

Работење на државен празник

200 % плата по час

Работа во смени

Дозволено е

Дополнителна професионална пензиска шема

Не е применливо за привремени работници

Други додатоци на платата

Применливо

Број на празници

20 денови годишно во работна седмица од 5 дена
24 денови годишно во работна седмица од 6 дена

Државни празници

12 денови годишно
Нова година
16 февруари ден на возобновувањето на литванија
11 март ден на независноста на литванија
Велигден
Втор ден Велигден (понеделник)
Ден на трудот
24 јуни (летна краткодневица)
6 јули ден на владата
Вознесение
Ден на сите свети
Бадник
Божиќ

Придонеси за социјално осигурување

30,98 %

Дополнително социјално осигурување

3 %

Данок на приход

15 %

Дополнителни пензиски фондови

2 %

Болест

Ден 1 до 2 : 80 до 100 % од платата од работодавецот
Од ден 3 : 80 % од платата од националниот фонд за социјално осигурување (sodra)

Повреди/несреќи при работа

100 % од платата
Информации
Ако се случи несреќа на работното место или на пат до/од работното место, тоа се смета за настан што го покрива осигурувањето

Информации Контакти

Lithuanian industry trade union federation

J. Basanavičiaus g. 29A
LT-03109 Vilnius
Lietuva
Тел. +370 5 230590
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Англиски, Литвански