Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Исланд

Последно ажурирање 07.5.2020
Види ги сите валути во Исландска круна (ISK)

Минимална бруто плата

335.000 ISK

Плата по категорија

Без искуство

335.000 до 353,588

Квалификуван

351,303 до 451.000

Раководител

395.000 до 522.000

Почетници / млади работници

320.000 до 337,658

Дневно

8 часови
Помеѓу 07:00 до 18:00

Седмично

40 часови
Информации
(37 часа и 5 минути активен)

Прекувремено

На ден : 2 часови
За седмица : 8 часови
Месечно : 34,64 часови
За тримесечје : 138,56 часови
За половина година : 207,84 часови

Паузи

Ручек

Помеѓу 11:30 и 13:30 : 1 час
Не е дел од стандардното работно време
Не е платено

Прекувремено

180 % плата по час

Вечерна работа

180 % плата по час

Ноќна работа

180 % плата по час

Работење во сабота

180 % плата по час

Работење во недела

180 % плата по час

Работење на државен празник

Задолжително

Работа во смени

30 до 60 % плата по час

Надомест за приправност

30 % плата по час

Надомест за годишен одмор

24 до 30 денови

Број на празници

2 денови месечно
24 до 30 денови годишно

Државни празници

11 денови годишно

Дополнително социјално осигурување

4 % од плата

Дополнителни пензиски фондови

2 % од плата

Болест

30 платени денови со 100%
30 до 60 денови : разлика %

Повреди/несреќи при работа

30 денови платени денови со 100%
30 до 60 денови : разлика %

Информации Контакти

RAFIÐNAÐARSAMBAND ÍSLANDS

STÓRHÖFÐA 31
110 REYKJAVÍK
Тел. +354 5400100

Samiðn - Samband iðnfélaga

STÓRHÖFÐA 31
110 REYKJAVÍK
Тел. +354 5400100

STARFSGREINASAMBAND ÍSLANDS

GUÐRÚNARTÚNI 1
105 REYKJAVÍK
Тел. +354 562 6410