Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Албанија

Последно ажурирање 20.2.2023
Види ги сите валути во Албански лек (ALL)

Минимална бруто плата

26.000 ALL месечно

Плата по категорија

Без искуство

26.000 ALL до 30.000 ALL месечно

Квалификуван

30.000 ALL до 50.000 ALL месечно

Специјалист

50.000 ALL до 70.000 ALL месечно

Раководител

45.000 ALL до 60.000 ALL месечно

Почетници / млади работници

35.000 ALL до 45.000 ALL месечно

Професионалци

60.000 ALL до 120.000 ALL месечно

Дневно

8 часови на ден
Информации
Работници под 18 години не подолго од 6 часа

Седмично

40 часови

Прекувремено

8 часови за седмица
Информации
Не е дозволена дополнителна прекувремена работа кога работникот веќе одработил 48 часа во седмицата.

Паузи

30 минути до 8 часови работа
Над 8 часови : 30 дополнително минути
Дел од стандардното работно време
Платено

Посебни услови

Специјалното работно време се дефинира во индивидуалните или колективните договори помеѓу вклучените страни.

Во Албанија

Надомест за патување

Информации
До 20% од месечната плата во форма на купони или готовина доколку е предвидено во Договорот меѓу вклучените страни. (вклучува надомест за патни трошоци, надомест за храна, надомест за сместување)

Хранарина

Информации
До 20% од месечната плата во форма на купони или готовина доколку е предвидено во Договорот меѓу вклучените страни. (вклучува надомест за патни трошоци, надомест за храна, надомест за сместување)

Надомест за сместување

Информации
До 20% од месечната плата во форма на купони или готовина доколку е предвидено во Договорот меѓу вклучените страни. (вклучува надомест за патни трошоци, надомест за храна, надомест за сместување)

Испратен од {име-на-земја}

Надомест за патување

Информации
Како што е дефинирано во индивидуалниот или колективниот договор помеѓу вклучените страни.

Хранарина

Информации
Како што е дефинирано во индивидуалниот или колективниот договор помеѓу вклучените страни.

Надомест за сместување

Информации
Како што е дефинирано во индивидуалниот или колективниот договор помеѓу вклучените страни.

Прекувремено

Мин 25 % плата по час

Вечерна работа

Мин 20 % плата по час
Мин 150 ALL на час
Од 19:00 до 22:00

Ноќна работа

Мин 50 % плата по час
Од 22:00 до 06:00
Информации
Ноќната работа не е дозволена за работници под 18 години и за оние што се прогласени за инвалиди

Работење во сабота

Мин 25 % плата по час
Информации
Работата извршена за време на работен ден или на официјалните денови за празници се надоместува со дополнителен надомест не помал од 25% или со одмор еднаков на времетраењето на извршената работа плус дополнителна пауза не помала од 25% од времетраењето на оваа работа, и се зема една седмица пред или по нејзиното завршување.

Работење во недела

Мин 25 % плата по час
Информации
Работата извршена за време на работен ден или на официјалните денови за празници се надоместува со дополнителен надомест не помал од 25% или со одмор еднаков на времетраењето на извршената работа плус дополнителна пауза не помала од 25% од времетраењето на оваа работа, и се зема една седмица пред или по нејзиното завршување.

Работење на државен празник

Не е задолжително
Информации
Работата извршена за време на работен ден или на официјалните денови за празници се надоместува со дополнителен надомест не помал од 25% или со одмор еднаков на времетраењето на извршената работа плус дополнителна пауза не помала од 25% од времетраењето на оваа работа, и се зема една седмица пред или по нејзиното завршување.

Работа во смени

Дозволено е

Опасна работа

Информации
Дефинирано во индивидуалните или колективните договори помеѓу вклучените страни.

Надомест за годишен одмор

Применливо
100 % од платата
Информации
Платата што се исплаќа за годишниот одмор е она што работникот би го добил како бенефиција кога би немал дозвола.

13. месец

1 месец плата
Информации
Посебен надомест се плаќа на дополнителната плата ако е предвидено во договорот

Поголем стаж

По 10 години

Друго

Мин 187,5 ALL на час
Мин 50 % плата по час

Број на празници

28 денови годишно

Државни празници

14 денови
1 јануари
2 јануари
15 март ден на летото
22 март невруз
Православен Велигден
1 мај ден на трудот
Празник на жртвата
Курбан Бајрам
19 октомври ден на мајка тереза
28 ноември ден на знамето и независноста
29 ноември ден на ослободувањето
8 декември национален ден на младоста
25 декември божиќ
Информации
Вработениот има право да биде платен на државните празници. Кога државниот празник паѓа за време на викенд, празникот се одложува за понеделник.

Придонеси за социјално осигурување

9,5 %
2.470 ALL : мин плата
10.893 ALL : макс плата

Дополнително социјално осигурување

1,7 %
442 ALL : мин плата
1.949 ALL : макс плата

Данок на приход

0 до 30.000 ALL : 0
30.001 до 150.000 ALL : 13 % од сумата погоре 30.000 ALL
150.001 ALL : 13.000 ALL + 23 % од сумата погоре 150.000 ALL

Болест

До 60 % за 6 месеци ако имате над 10 години искуство
80 % по 6 месеци
Информации
Првите 14 дена од медицинскиот извештај ги плаќа работодавецот, а остатокот од извештаите до крајот на рокот од 6 месеци ги плаќа Институтот за социјално осигурување

Повреди/несреќи при работа

80 % за 6 месеци

Информации Контакти

FSNDSHPSH

Тел. 0035567298237
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Албански

SPPNSHPSH

Rr. Vellezerit Manesterliu, Banesa 2/1, Tirane, ALBANIA
Тел. 00355682246074
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Албански, Англиски, Француски, Италијански