Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Шведска

Последно ажурирање 12.3.2019
Види ги сите валути во Шведска круна (SEK)

Плата по категорија

Столари, бетонски работници и ѕидари 202,47 SEK на час цена по парче
Столари, бетонски работници и ѕидари 184,52 SEK на час цена по време
Столари, бетонски работници и ѕидари 192,76 SEK на час вкупна цена по парче и време
Водоинсталатер 201,14 SEK на час вкупна цена по парче и време
Градежници 202,47 SEK на час вкупна цена по парче и време
Стаклари 174,2 SEK на час вкупна цена по парче и време
Лимари 189,3 SEK на час вкупна цена по парче и време

Дневно

8 часови на ден

Седмично

40 часови за седмица
Информации
Просечното седмично работно време, вклучувајќи и прекувремена работа за работници со полно работно време, не треба да изнесува повеќе од 48 часа за 4 месеци.

Прекувремено

200 часови годишно

Во Шведска

Дневница/дневен надомест

330 SEK
Информации
Платено како додаток на платата. Сумата се намалува за 35% ако работодавецот обезбедува сместување и 55% ако работодавецот обезбедува сместување и храна.

Прекувремено

30 % плата по час од 06:00 до 17:00

Вечерна работа

Дозволено е
Од 17:00 до 21:00
50 % од плата од 17:00 до 19:00
70 % од плата од 19:00 до од 22:00 до 05:00

Ноќна работа

Дозволено е
22:00 06:00
50 % плата по час од 05:00 до 06:00
100 % плата по час од 22:00 до 05:00

Работење во сабота

Дозволено е
100 % плата по час

Работење во недела

Дозволено е
100 % плата по час

Работење на државен празник

Дозволено е
100 % плата по час

Надомест за годишен одмор

Информации
Плаќањето за одмор изнесува 13% од заработката од претходната година

Број на празници

25 денови годишно

Придонеси за социјално осигурување

Информации
За информации за тоа каде се платени даноците и социјалните бенефиции и обврската да се следи Законот за работна средина во Шведска, видете ја веб-страницата на Шведската канцеларија за работна средина која е канцеларија за врски (орган за контакт) во Шведска кога станува збор за привремени работници: https: / / /www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/Posting-foreign-labour-in-sweden/

Информации Контакти

Byggnads

Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Англиски, Шведски