Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Словачка

Последно ажурирање 12.3.2019
Види ги сите валути во Евро (€)

Минимална бруто плата

Применливо
2,328 EUR на час
405 EUR месечно

Дневно

7,5 8 часови

Седмично

37,5 40 часови

Прекувремено

8 часови за седмица
150 часови годишно 150 часа може да бидат задолжителни, дополнителни 400 часа во согласност со вработениот

Паузи

Ручек

50 минути
Не е дел од стандардното работно време
Не е платено

Во Словачка

Надомест за патување

Макс 30 EUR месечно

Хранарина

Придонесот на работодавецот е 55% од трошоците за катеринг

Надомест за сместување

по договор

Прекувремено

25 % за просечна плата

Вечерна работа

Не е дозволено

Ноќна работа

Дозволено е
Од 22:00 до 06:00
20 % плата по час

Работење во сабота

Дозволено е
50 % за просечна плата

Работење во недела

Дозволено е
50 до 100 % за просечна плата

Работење на државен празник

Не е задолжително
Дозволено е
50 до 100 % за просечна плата

Работа во смени

Дозволено е
20 до 30 % за просечна плата
0,34 EUR на час

Опасна работа

20 % за минимална плата

Надомест за приправност

Не е применливо

Надомест за годишен одмор

Применливо
50 до 100 EUR по договор

13. месец

Применливо
Максимален лимит за основна плата

14. месец

Не е применливо

Други додатоци на платата

Применливо
Бонус за продуктивност

Друго

60 %

Расипани машини

50 %

Лоши временски услови

50 %

Број на празници

4 до 5 седмици
Информации
Словачки Закон за работни односи, колективни договори за труд

Државни празници

15 денови

Придонеси за социјално осигурување

13,4 %

Данок на приход

19 %

Дополнителни пензиски фондови

Индивидуален

Болест

Ден 1 до 2 : 25 %
Ден 4 до 10 : 55 %
По 10 денови : EUR државата плаќа максимум до €42/дневно

Информации Контакти

HLAVNÁ STRÁNKA

Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Англиски, Словачки