Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Грција

Последно ажурирање 14.3.2017
Види ги сите валути во Евро (€)

Плата по категорија

Без искуство

20 EUR на ден

Квалификуван

30 EUR на ден

Специјалист

30 EUR на ден

Почетници / млади работници

20 EUR на ден

Професионалци

40 EUR на ден

Дневно

8 часови

Седмично

40 часови

Прекувремено

1,5 до 3 часови на ден
7,5 до 15 часови за седмица
30 до 60 часови месечно

Паузи

Помеѓу 12:00 и 12:30
30 минути

Прекувремено

10 до 12 % плата по час

Работење во сабота

15 EUR на ден

Работење во недела

75 % плата по час

Надомест за годишен одмор

3 пати во годината (април-август-декември) работниците добиваат бонус од осигурителот

Државни празници

10 денови во 2016
Нова година
6 јануари
14 март
25 март
29 април
Втор ден Велигден (понеделник)
Ден на трудот
Вознесение
28 октомври
26 декември

Придонеси за социјално осигурување

19,45 % од платата

Данок на приход

22 % до 45 % во зависност од годишниот приход

Дополнителни пензиски фондови

6,67 % од платата

Болест

Информации
Откако ќе биде прегледан од лекар, на работникот му се плаќа 50% од платата во првите 3 дена. Од четвртиот ден натаму плаќа осигурувањето

Повреди/несреќи при работа

Информации
Откако ќе биде прегледан од лекар, на работникот му плаќа осигурувањето

Информации Контакти

Federation of building & wood workers of Greece

Averof Str. No 25
Athens
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Грчки