Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Hellas

Sist oppdatert den 14.03.2017
Vis alle valutaer i Euro (€)

Lønn per kategori

Ikke faglært

20 EUR per dag

Kvalifisert

30 EUR per dag

Spesialist

30 EUR per dag

Nybegynnere / unge arbeidstakere

20 EUR per dag

Fagfolk

40 EUR per dag

Daglig

8 timer

Ukentlig

40 timer

Overtid

1,5 til 3 timer per dag
7,5 til 15 timer per uke
30 til 60 timer per måned

Pauser

Mellom 12:00 og 12:30
30 minutter

Overtid

10 til 12 % av lønn per time

Arbeid på lørdager

15 EUR per dag

Arbeid på søndager

75 % av lønn per time

Årlige feriepenger

3 ganger i året (april-august-desember) får arbeidstakerne bonus av forsikringsselskapet

Offentlige helligdager

10 dager i 2016
Nyttårsdag
6 januar
14 mars
25 mars
29 april
Andre påskedag
Arbeidernes internasjonale kampdag
Jomfru Marias opptagelse i himmelen
28 oktober
26 desember

Trygdeavgifter

19,45 % av lønnen

inntektsskatt

22 % til 45 % avhengig av årsinntekten

Ekstra pensjonsfond

6,67 % av lønnen

Sykdom

Info
Etter å ha blitt undersøkt av lege, får arbeidstakeren utbetalt 50 % av lønnen de 3 første dagene. Fra den 4. dagen og fremover betaler forsikringen

Arbeidsskader/ulykker

Info
Etter å ha blitt undersøkt av lege, får arbeidsakeren betalt av forsikringen

Info Kontakter

Federation of building & wood workers of Greece

Averof Str. No 25
Athens
Du kan kontakte oss på følgende språk
Gresk