Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Исландия

Последно актуализирано на 7.5.2020 г.
Виж всички валути в Исландска крона (ISK)

Минимално брутно възнаграждение

335 000 ISK

Заплата според категорията

Неквалифициран

335 000 на 353,588

Квалифициран

351,303 на 451 000

Майстор

395 000 на 522 000

Начинаещи / млади работници

320 000 на 337,658

Ежедневно

8 часове
Между 7:00 на 18:00

Ежеседмично

40 часове
Информация
(37 часа и 5 минути активност)

Извънреден труд

На ден : 2 часове
На седмица : 8 часове
На месец : 34,64 часове
На тримесечие : 138,56 часове
На шестмесечие : 207,84 часове

Прекъсвания

Обяд

Между 11:30 и 13:30 : 1 час
Не е част от стандартното работно време
Не е платено

Извънреден труд

180 % от заплата на час

Вечерна работа

180 % от заплата на час

Работа през нощта

180 % от заплата на час

Работа в събота

180 % от заплата на час

Работа в неделя

180 % от заплата на час

Работа на официални празници

Задължително

Работа на смени

30 на 60 % от заплата на час

Заплащане за време на разположение

30 % от заплата на час

Годишна надбавка за празници

24 на 30 дни

Брой празници

2 дни на месец
24 на 30 дни на година

Официални празници

11 дни на година

Допълнителна застраховка за социално осигуряване

4 % от заплата

Допълнителни пенсионни фондове

2 % от заплата

Болест/заболяване

30 дни платени на 100%
30 на 60 дни : различен %

Трудови злополуки/инциденти

30 дни дни платени на 100%
30 на 60 дни : различен %

Информация Контакти

RAFIÐNAÐARSAMBAND ÍSLANDS

STÓRHÖFÐA 31
110 REYKJAVÍK
Тел. +354 5400100

Samiðn - Samband iðnfélaga

STÓRHÖFÐA 31
110 REYKJAVÍK
Тел. +354 5400100

STARFSGREINASAMBAND ÍSLANDS

GUÐRÚNARTÚNI 1
105 REYKJAVÍK
Тел. +354 562 6410