Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Østerrike

Sist oppdatert den 24.08.2023
Vis alle valutaer i Euro (€)

Minimum bruttolønn

Gjeldende
14,94 EUR til 19,8 EUR

Lønn per kategori

Ikke faglært

14,94 EUR

Kvalifisert

15,72 EUR til 17,54 EUR

Spesialist

17,54 EUR

Formann

19,26 EUR

Fagfolk

17,54 EUR til 19,26 EUR

Daglig

8 til 9 time(r)

Ukentlig

39 timer

Overtid

1 til 3 timer per dag

Pauser

Hvile

etter 6 arbeidstimer
30 minutter
Ikke del av standard arbeidstid
Ikke betalt

I Østerrike

Reisegodtgjørelse

Vanligvis EUR 32

Kostgodtgjørelse

Inkludert i daglig godtgjørelse

Livsopphold/daglig godtgjørelse

Min. 12 til 32 EUR per dag hvis arbeidstakere må jobbe utenom selskapets lokaler i mer enn 3 timer.

Overtid

50 % av lønn per time

Kveldsarbeid

Tillatt
Ingen bestemt lønnsdefinisjon

Nattarbeid

Tillatt
Fra til
50 til 100 % av lønn per time

Arbeid på lørdager

Tillatt
Info
Lørdag er en lovlig arbeidsdag i Østerrike. Normalt arbeider vi 5 dager fra mandag til fredag.

Arbeid på søndager

Tillatt under spesifikke bestemmelser (lov eller kollektiv avtale)
100 % av lønn per time

Arbeid på offentlige helligdager

Tillatt under spesifikke bestemmelser (lov eller kollektiv avtale)
50 til 100 % av lønn per time

Skiftarbeid

Tillatt
50 til 100 % av lønn per time
100 % av lønn per time nattskift

Farlig arbeid

5 til 25 % per time

Standby-betaling

Ikke relevant

Årlige feriepenger

Sosialt fond: BUAK
Info
Lovbestemt (BUAG)

13. måned

Gjeldende
Ca. 1 daglig lønn per feriedag
Betalt den start på ferie
Info
BUAG

14. måned

Gjeldende
Ca. 1 månedslønn
Betalt den november

Ekstra lønningskomponenter

Gjeldende

Annet

100 % hvis arbeidstakerne ikke er ansvarlig for forsinkelsen

Dårlig vær

60 % av lønn per time

Antall ferier

25 dager
30 dager etter 25 års arbeid

Offentlige helligdager

13 dager

Trygdeavgifter

17,12 % % av lønnen

inntektsskatt

0 til 55 %

Sykdom

Uke 1 til 6 : 100 %
Uke 7 til 10 : 50 % betalt av selskapet, resten betales av nav
Uke til : %

Arbeidsskader/ulykker

Uke 1 til 8 : 100 %
Uke til : %
Uke : %

Info Kontakter

GBH

Du kan kontakte oss på følgende språk
Engelsk, Tysk