Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Австрия

Последно актуализирано на 24.8.2023 г.
Виж всички валути в Евро (€)

Минимално брутно възнаграждение

Приложимо
14,94 EUR до 19,8 EUR

Заплата според категорията

Неквалифициран

14,94 EUR

Квалифициран

15,72 EUR до 17,54 EUR

Специалист

17,54 EUR

Майстор

19,26 EUR

Професионалисти

17,54 EUR до 19,26 EUR

Ежедневно

8 на 9 час(а)

Ежеседмично

39 часове

Извънреден труд

1 на 3 часове на ден

Прекъсвания

Почивка

след 6 часа работа
30 минути
Не е част от стандартното работно време
Не е платено

В Австрия

Надбавка за пътуване

Обикновено EUR 32

Надбавка за храна

Включено в дневните надбавки

Прехрана/дневна надбавка

Мин. 12 до 32 EUR на ден ако работниците трябва да работят извън помещенията на компанията за повече от 3 часа.

Извънреден труд

50 % от заплата на час

Вечерна работа

Позволено
Няма специфична определена заплата

Работа през нощта

Позволено
От на
50 на 100 % от заплата на час

Работа в събота

Позволено
Информация
Събота е законен работен ден в Австрия. Обикновено, ние работим 5 дни - от понеделник до петък.

Работа в неделя

Позволено съгласно специфични разпоредби (закон или колективен трудов договор)
100 % от заплата на час

Работа на официални празници

Позволено съгласно специфични разпоредби (закон или колективен трудов договор)
50 на 100 % от заплата на час

Работа на смени

Позволено
50 на 100 % от заплата на час
100 % от заплата на час нощна смяна

Опасна работа

5 на 25 % на час

Заплащане за време на разположение

Неприложимо

Годишна надбавка за празници

Социален фонд: BUAK
Информация
Определено със закон (BUAG)

13-ти месец

Приложимо
Прибл. 1 дневна заплата на ден почивка
Платено на начало на почивка

14-ти месец

Приложимо
Прибл. 1 месечна заплата
Платено на ноември

Допълнителни елементи на възнаграждението

Приложимо

Друго

100 % ако работниците не са отговорни за забавянето

Лоши атмосферни условия

60 % от заплата на час

Брой празници

25 дни
30 дни след 25 години работа

Официални празници

13 дни

Вноски за социално осигуряване

17,12 % % от заплата

Данък общ доход

0 на 55 %

Болест/заболяване

Седмица 1 на 6 : 100 %
Седмица 7 на 10 : 50 % заплаща компанията, останалото заплаща здравен фонд
Седмица на : %

Трудови злополуки/инциденти

Седмица 1 на 8 : 100 %
Седмица на : %
Седмица : %

Информация Контакти

GBH

Можете да се свържете с нас на следните езици
английски, немски