Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Austria

Përditësuar për herë të fundit më 24.8.2023
Shihi të gjitha valutat në Euro (€)

Paga minimale bruto

I zbatueshëm
14,94 EUR deri 19,8 EUR

Rroga për kategori

I pakualifikuar

14,94 EUR

I kualifikuar

15,72 EUR deri 17,54 EUR

Specialist

17,54 EUR

Përgjegjës

19,26 EUR

Profesionistë

17,54 EUR deri 19,26 EUR

Përditë

8 9 orë

Javore

39 orë

Jashtë orarit

1 3 orë në ditë

Pauzat

Pushim

pas 6 orësh punë
30 minuta
Jo pjesë e kohës standarde të punës
Nuk paguhet

Brenda Austria

Dieta e udhëtimit

Zakonisht EUR 32

Dieta e vakteve

Përfshihet në dietën e përditshme

Kuota e përkrahjes/dieta ditore

Min 12 deri 32 EUR në ditë nëse punëtorët duhet të punojnë jashtë ambienteve të kompanisë për më shumë se 3 orë.

Jashtë orarit

50 % e rrogës për orë

Punë në mbrëmje

Lejohet
Nuk ka një përkufizim specifik të rrogës

Punë natën

Lejohet
Nga
50 100 % e rrogës për orë

Punë të shtunave

Lejohet
Informacione
E shtuna është me ligj një ditë pune në Austri. Zakonisht, punojmë 5 ditë nga e hëna në të premten.

Punë të dielave

Lejohet nën rregullore specifike (ligji ose marrëveshja kolektive)
100 % e rrogës për orë

Punë gjatë festave

Lejohet nën rregullore specifike (ligji ose marrëveshja kolektive)
50 100 % e rrogës për orë

Punë me turne

Lejohet
50 100 % e rrogës për orë
100 % e rrogës për orë turn nate

Punë e rrezikshme

5 25 % në orë

Pagë rezervë

Nuk zbatohet

Kuota për festat e përvitshme

Fondi social: BUAK
Informacione
Përcaktohet me ligj (BUAG)

Muaji i 13-të

I zbatueshëm
Afërsisht 1 rrogë ditore për ditë pushimi
Paguar më fillimi i pushimeve

Muaji i 14-të

I zbatueshëm
Afërsisht 1 rrogë mujore
Paguar më nëntor

Përbërës të tjerë të pagës

I zbatueshëm

Tjetër

100 % nëse punëtorët nuk janë përgjegjës për vonesën

Kushte të këqija atmosferike

60 % e rrogës për orë

Numri i festave

25 ditë
30 ditë pas 25 vitesh punë

Festat zyrtare

13 ditë

Kontributet e sigurimeve shoqërore

17,12 % % e rrogës

Taksa për të ardhurat

0 55 %

Sëmundje e përkohshme/e gjatë

Javë 1 6 : 100 %
Javë 7 10 : 50 % paguhet nga kompania, pjesa tjetër paguhet nga fondi për shëndetin
Javë : %

Dëmtime/aksidente në punë

Javë 1 8 : 100 %
Javë : %
Javë : %

Informacione Kontaktet

GBH

Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Anglisht, Gjermanisht