Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Austria

Ostatnio aktualizowany 24.08.2023
Przeglądaj wszystkie waluty w Euro (€)

Płaca minimalna brutto

Ma zastosowanie
14,94 EUR do 19,8 EUR

Wynagrodzenie wg kategorii

Niewykwalifikowany

14,94 EUR

Wykwalifikowany

15,72 EUR do 17,54 EUR

Specjalista

17,54 EUR

Brygadzista

19,26 EUR

Specjaliści

17,54 EUR do 19,26 EUR

Codziennie

8 do 9 godzina/y

Tygodniowo

39 godziny

Godziny nadliczbowe

1 do 3 godziny za dzień

Przerwy

Odpoczynek

po 6 latach pracy
30 minuty
Nie jest częścią standardowego czasu pracy
Niepłatny

W obrębie Austria

Koszty podróży

Zazwyczaj EUR 32

Przydział posiłków

zawarte w dziennej diecie

wyżywienie/dieta dzienna

Min 12 do 32 EUR za dzień jeśli pracownicy muszą pracować poza terenem zakładu pracy przez więcej niż 3 godziny.

Godziny nadliczbowe

50 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w godzinach wieczornych

Dozwolone
Brak szczególnie zdefiniowanego wynagrodzenia

Praca w porze nocnej

Dozwolone
Od do
50 do 100 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w soboty

Dozwolone
Informacja
Zgodnie z prawem, sobota to dzień roboczy w Austrii. Zwykle pracujemy przez 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku.

Praca w niedziele

Dozwolone zgodnie z przepisami szczególnymi (ustawa lub układ zbiorowy)
100 % wynagrodzenia za godzinę

Praca w dni wolne od pracy

Dozwolone zgodnie z przepisami szczególnymi (ustawa lub układ zbiorowy)
50 do 100 % wynagrodzenia za godzinę

Praca zmianowa

Dozwolone
50 do 100 % wynagrodzenia za godzinę
100 % wynagrodzenia za godzinę nocna zmiana

Prace niebezpieczne

5 do 25 % za godzinę

Wynagrodzenie za gotowość do pracy

Nie dotyczy

Roczny dodatek urlopowy

Fundusz społeczny: BUAK
Informacja
Ustalone przez prawo (BUAG)

13. miesiąc

Ma zastosowanie
Ok. 1 dziennego wynagrodzenia za dzień świąteczny
Płatne początek świąt
Informacja
BUAG

14. miesiąc

Ma zastosowanie
Ok. 1 miesięcznego wynagrodzenia
Płatne listopad

Dodatkowe składniki wynagrodzenia

Ma zastosowanie

Inne

100 % jeśli odpowiedzialność za opóźnienie nie spoczywa na pracownikach

Złe warunki pogodowe

60 % wynagrodzenia za godzinę

Ilość świąt

25 dni
30 dni po 25 latach pracy

Dni wolne od pracy

13 dni

Wpłaty na ubezpieczenie społeczne

17,12 % % wynagrodzenia

Podatek dochodowy

0 do 55 %

Choroba

Tydzień 1 do 6 : 100 %
Tydzień 7 do 10 : 50 % płatne przez zakład pracy, reszta płatna przez fundusz zdrowia
Tydzień do : %

Urazy/wypadki przy pracy

Tydzień 1 do 8 : 100 %
Tydzień do : %
Tydzień : %

Informacja Kontakty

GBH

Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Angielski, Niemiecki