Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Áo

Cập nhật lần cuối vào 24/08/2023
Xem tất cả các loại tiền tệ tại Euro (€)

Tiền lương tối thiểu

Có thể áp dụng
14,94 EUR cho đến khi 19,8 EUR

Mức lương cho mỗi danh mục

Không có chuyên môn

14,94 EUR

Có chuyên môn

15,72 EUR cho đến khi 17,54 EUR

Chuyên gia

17,54 EUR

Trưởng ca

19,26 EUR

Chuyên gia

17,54 EUR cho đến khi 19,26 EUR

Hằng ngày

8 đến 9 tiếng

Hàng tuần

39 giờ

Ngoài giờ

1 đến 3 giờ mỗi ngày

Nghỉ giải lao

Nghỉ ngơi

Sau 6 giờ làm việc
30 phút
Không thuộc thời gian làm việc tiêu chuẩn
Không được trả phí

Trong phạm vi {tên quốc gia}

Phụ cấp đi đường

Thường xuyên EUR 32

Trợ cấp bữa ăn

Được gồm trong trợ cấp hàng ngày

Mức sinh hoạt/trợ cấp hàng ngày

Tối thiểu 12 cho đến khi 32 EUR mỗi ngày nếu người lao động phải làm việc bên ngoài phạm vi doanh nghiệp trong hơn 3 giờ.

Ngoài giờ

50 % tiền lương mỗi giờ

Công việc buổi tối

Được cho phép
Không có định nghĩa tiền lương cụ thể

Công việc ban đêm

Được cho phép
Từ đến
50 đến 100 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc vào thứ Bảy

Được cho phép
Thông tin
Thứ Bảy là ngày làm việc hợp pháp tại Áo. Thông thường, chúng tôi làm việc 5 ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Làm việc vào Chủ nhật

Được cho phép theo các quy định cụ thể (luật hoặc thỏa ước lao động tập thể)
100 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc trong kỳ nghỉ lễ quốc gia

Được cho phép theo các quy định cụ thể (luật hoặc thỏa ước lao động tập thể)
50 đến 100 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc theo ca.

Được cho phép
50 đến 100 % tiền lương mỗi giờ
100 % tiền lương mỗi giờ ca đêm

Công việc nguy hiểm

5 đến 25 % mỗi giờ

Tiền lương ngừng việc

Không thể áp dụng

Phụ cấp ngày lễ hàng năm

Quỹ xã hội: Buak
Thông tin
Theo quy định pháp luật (BUAG)

Tháng 13

Có thể áp dụng
Trung bình số tiền lương trong 1 ngày vào ngày nghỉ
Thanh toán lương vào ngày bắt đầu ngày nghỉ
Thông tin
BUAG

Tháng 14

Có thể áp dụng
Trung bình số tiền lương trong 1 tháng
Thanh toán lương vào ngày tháng 11

Các thành phần tiền lương bổ sung

Có thể áp dụng

Khác

100 % nếu công nhân không phải chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ

Điều kiện thời tiết xấu

60 % tiền lương mỗi giờ

Số ngày lễ

25 ngày
30 ngày sau 25 năm làm việc

Các ngày lễ quốc gia

13 ngày

Đóng góp an sinh xã hội

17,12 % % tiền lương

Thuế thu nhập

0 đến 55 %

Bệnh tật, ốm đau

Tuần 1 đến 6 : 100 %
Tuần 7 đến 10 : 50 % được chi trả bởi doanh nghiệp, phần còn lại được chi trả bởi quỹ y tế
Tuần đến : %

Chấn thương/tai nạn làm việc

Tuần 1 đến 8 : 100 %
Tuần đến : %
Tuần : %

Thông tin Thông tin liên hệ

GBH

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Anh, Tiếng Đức