Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Rakousko

Naposledy aktualizováno dne 24.08.2023
Prohlédněte si všechny měny v Euro (€)

Minimální hrubá mzda

Použitelný
14,94 EUR do 19,8 EUR

Plat podle kategorie

Nekvalifikovaný

14,94 EUR

Kvalifikovaný

15,72 EUR do 17,54 EUR

Specialista

17,54 EUR

Mistr

19,26 EUR

Profesionálové

17,54 EUR do 19,26 EUR

Denně

8 k 9 hodina/y

Týdně

39 hodiny

Přesčas

1 k 3 hodiny za den

Přestávky

Odpočinek

po 6 hodinách práce
30 minuty
Není součástí standardní pracovní doby
Nezaplaceno

V rámci země Rakousko

Cestovné

Obvykle EUR 32

Příspěvek na jídlo

zahrnuto v denním příspěvku

Výživné / denní dávka

Min 12 do 32 EUR za den musejí-li pracovníci pracovat mimo areál společnosti déle než 3 hodiny.

Přesčas

50 % platu za hodinu

Večerní práce

Povoleno
Žádná zvláštní definice platu

Noční práce

Povoleno
Od k
50 k 100 % platu za hodinu

Práce v sobotu

Povoleno
Informace
Sobota je v Rakousku podle zákona pracovním dnem. Obvykle pracujeme 5 dní od pondělí do pátku.

Práce v neděli

Povoleno podle zvláštních předpisů (zákon nebo kolektivní smlouva)
100 % platu za hodinu

Práce o veřejných svátcích

Povoleno podle zvláštních předpisů (zákon nebo kolektivní smlouva)
50 k 100 % platu za hodinu

Práce na směny

Povoleno
50 k 100 % platu za hodinu
100 % platu za hodinu noční směna

Nebezpečná práce

5 k 25 % za hodinu

Pohotovostní mzda

Neuplatňuje se

Příspěvek na řádnou dovolenou

Sociální fond: BUAK
Informace
Stanoveno zákonem (BUAG)

13. měsíc

Použitelný
Dovolená s cca 1 denní mzdou
Platí se dne začátku dovolené
Informace
BUAG

14. měsíc

Použitelný
Cca 1 měsíční plat
Platí se dne listopad

Další mzdové složky

Použitelný

Jiné

100 % jestliže pracovníci nenesou odpovědnost za zpoždění

Špatné povětrnostní podmínky

60 % platu za hodinu

Počet dnů dovolené

25 dny
30 dny po 25 letech práce

Státní svátky

13 dny

Příspěvky na sociální zabezpečení

17,12 % % platu

Daň z příjmu

0 k 55 %

Choroba/nemoc

Týden 1 k 6 : 100 %
Týden 7 k 10 : 50 % hradí společnost, zbytek hradí zdravotní pojišťovna
Týden k : %

Pracovní úrazy/nehody

Týden 1 k 8 : 100 %
Týden k : %
Týden : %

Informace Kontakty

GBH

Webové stránky http://www.gbh.at
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
Anglicky, německý