Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Rakúsko

Naposledy aktualizované dňa 24. 8. 2023
Zobraziť všetky meny v Euro (€)

Minimálna hrubá mzda

Týka sa
14,94 EUR do 19,8 EUR

Plat na kategóriu

Bez zručností

14,94 EUR

So zručnosťami

15,72 EUR do 17,54 EUR

Špecialista

17,54 EUR

Majster

19,26 EUR

Profesionáli

17,54 EUR do 19,26 EUR

Denne

8 komu 9 hodina(-y)

Týždenne

39 hodiny

Nadčas

1 komu 3 hodiny na deň

Prestávky

Odpočinok

po 6 hodinách práce
30 minúty
Nie je súčasťou štandardného pracovného času
Nevypláca sa

V rámci krajiny: Rakúsko

Dávka na cestovné

Zvyčajne EUR 32

Dávka na stravu

Zahrnuté v dennej dávke

Diéty/denná dávka

Min 12 do 32 EUR na deň ak robotníci musia pracovať mimo objektu spoločnosti dlhšie ako 3 hodiny.

Nadčas

50 % z hodinovej mzdy

Práca večer

Povolené
Žiadna špecifická definícia platu

Práca v noci

Povolené
Od komu
50 komu 100 % z hodinovej mzdy

Práca v sobotu

Povolené
Informácie
Sobota je legálnym pracovným dňom v Rakúsku. Zvyčajne pracujeme 5 dní od pondelku do piatku.

Práca v nedeľu

Povolené v rámci špecifických nariadení (zákon alebo kolektívna dohoda)
100 % z hodinovej mzdy

Práca v štátne sviatky

Povolené v rámci špecifických nariadení (zákon alebo kolektívna dohoda)
50 komu 100 % z hodinovej mzdy

Práca na smeny

Povolené
50 komu 100 % z hodinovej mzdy
100 % z hodinovej mzdy nočná smena

Nebezpečná práca

5 komu 25 % na hodinu

Plat za pohotovosť

Nehodí sa

Dávka na každoročnú dovolenku

Sociálny fond: BUAK
Informácie
Určené zákonom (BUAG)

13. mesiac

Týka sa
Pribl. 1 denný plat na jeden deň dovolenky
Platené dňa začiatok dovolenky

14. mesiac

Týka sa
Pribl. 1 mesačný plat
Platené dňa november

Dodatočné mzdové komponenty

Týka sa

Iné

100 % ak robotníci nie sú zodpovední za omeškanie

Zlé poveternostné podmienky

60 % z hodinovej mzdy

Počet sviatkov

25 dni
30 dni po 25 rokoch práce

Štátne sviatky

13 dni

Príspevky do sociálneho zabezpečenia

17,12 % % z platu

Daň z príjmu

0 komu 55 %

Choroba

Týždeň 1 komu 6 : 100 %
Týždeň 7 komu 10 : 50 % platené spoločnosťou, zvyšok je platený zdravotným fondom
Týždeň komu : %

Pracovné zranenia/úrazy

Týždeň 1 komu 8 : 100 %
Týždeň komu : %
Týždeň : %

Informácie Kontakty

GBH

Môžete nás kontaktovať v nasledujúcich jazykoch
Angličtina, Nemčina