Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Аустрија

Последње ажурирање 24.8.2023.
Погледајте све валуте у Eуро (€)

Минимална бруто зарада

Применљиво
14,94 EUR до 19,8 EUR

Зарада по категорији

Неквалификовани

14,94 EUR

Квалификован

15,72 EUR до 17,54 EUR

Специјалиста

17,54 EUR

Надзорник

19,26 EUR

Професионалци

17,54 EUR до 19,26 EUR

Дневно

8 до 9 сат(и)

Седмично

39 часови

Прековремени рад

1 до 3 часови по дану

Преломи

Остало

након 6 сати рада
30 минуте
Није део стандардног радног времена
Неплаћено

У Аустрија

Надокнада за пут

Обично EUR 32

Топли оброк

Укључено у дневну надокнаду

Путни трошкови/дневна надокнада

Мин 12 до 32 EUR по дану ако радници морају радити изван простора компаније дуже од 3 сата.

Прековремени рад

50 % од сатнице

Вечерњи рад

Допуштено
Нема посебне дефиниције зараде

Ноћни рад

Допуштено
Од до
50 до 100 % од сатнице

Рад суботом

Допуштено
Информације
Субота је легалан радни дан у Аустрији. Обично, радимо 5 дана од понедељка до петка.

Рад недељом

Допуштено под посебном регулативом (закон или колективни уговор)
100 % од сатнице

Рад на државне празнике

Допуштено под посебном регулативом (закон или колективни уговор)
50 до 100 % од сатнице

Рад по сменама

Допуштено
50 до 100 % од сатнице
100 % од сатнице ноћна смена

Опасан посао

5 до 25 % по сату

Плаћање приправности

Није применљиво

Годишња надокнада за годишњи одмор

Социјални фонд: BUAK
Информације
Одређено законом (BUAG)

13. плата

Применљиво
Прибл. 1 дневна зарада по дану празника
Плаћено почетак годишњег одмора

14. плата

Применљиво
Прибл. 1 месечна зарада
Плаћено новембар

Додатне компоненте зараде

Применљиво

Друго

100 % ако радници нису одговорни за кашњење

Лоши временски услови

60 % од сатнице

Број празника

25 дана
30 дана након 25 година рада

Државни празници

13 дана

Издаци за социјалну заштиту

17,12 % % зараде

Порез на доходак

0 до 55 %

Обољење/болест

Седмица 1 до 6 : 100 %
Седмица 7 до 10 : 50 % плаћено од стране компаније, остатак плаћа здравствени фонд
Седмица до : %

Повреде на раду/незгоде

Седмица 1 до 8 : 100 %
Седмица до : %
Седмица : %

Информације Контакти

GBH

Можете нас контактирати на следећим језицима
Енглески, Немачки