Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Оградување

Ве молиме, имајте на ум дека информациите на оваа веб-страница не се законски обврзувачки. На неа имате концизни и корисни информации кои националните работнички синдикати ги ажурираат што е можно почесто. Сепак, ненамерно може да содржат некои неточности поради понови промени во националното законодавство.