Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Ansvarsfriskrivning

Observera att informationen på denna webbplats inte är rättsligt bindande. Den ger kortfattad och praktisk information som uppdateras så ofta som möjligt av nationella fackföreningar. Den kan emellertid oavsiktligen omfatta vissa felaktigheter på grund av att nationell lagstiftning nyligen ändrats.