Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Odmietnutie

Vezmite na vedomie, že informácie poskytnuté na tejto webovej stránke nie sú právne záväzné. Poskytuje stručné a užitočné informácie, ktoré sú podľa možnosti pravidelne aktualizované národnými odbormi. Napriek tomu však môže nechcene obsahovať nepresnosti spôsobené nedávnymi zmenami v národnej legislatíve.