Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Rinunzja

Jekk jogħġbok innota li l-informazzjoni pprovduta fuq din il-websajt huja ma jorbotx legalment . Hija tagħti informazzjoni konċiża u utli aġġornati kif spiss kemm jista' jkun billi Trade Unions nazzjonali. Madankollu, jista involontarjament jkun fihom xi ineżattezzi minħabba tibdil reċenti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali.