Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Vastutuse välistamine

Palun pange tähele, et sellel kodulehel antav info ei ole õiguslikult siduv. See annab ülevaatlikku ja vajalikku infot, mida värskendatakse riikide ametiühingute poolt nii sageli kui võimalik. Sellele vaatamata võib see tahtmatult sisaldada mõningaid ebatäpsusi seoses hiljutiste muudatustega siseriiklikes õigusnormides.