Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Atruna

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā tīmekļa lapā sniegtā informācija nav juridiski saistoša. Tā sniedz īsu un noderīgu informāciju, ko nacionālās arodbiedrības atjauninājušas tik bieži, cik iespējams. Tomēr tā var saturēt dažas neprecizitātes dēļ nesenām izmaiņām nacionālajā likumdošanā.