Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm


Xin lưu ý rằng thông tin được cung cấp trên trang web này không ràng buộc về mặt pháp lý . Nó cung cấp thông tin ngắn gọn và hữu ích và được cập nhật thường xuyên nhất có thể bởi các công đoàn của các quốc gia. Tuy nhiên, nó có thể vô tình chứa một số điểm không chính xác do những thay đổi gần đây trong luật pháp của các quốc gia này.