Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Fyrirvari


Athugaðu að upplýsingarnar á þessari vefsíðu eru ekki lagalega bindandi.. Þær fela í sér hnitmiðaðar og gagnlegar upplýsingar sem eru uppfærðar eins oft og mögulegt er af innlendum stéttarfélögum. Þær geta þó óvart innihaldið einhverjar rangfærslur vegna nýlegra breytinga á löggjöf landsins.