Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

In-Norveġja

L-aħħar aġġornata f' 14/03/2019
Ara l-muniti kollha f' Krone Norveġiż (NOK)

Salarju kull kategorija

Ħaddiema taħt l-eta ta' 18-il sena

6 EUR kull siegħa
190 EUR kull ġimgħa

Ħaddiema mingħajr sengħa mingħajr ebda esperjenza fix-xogħol tal-bini

183.1 NOK

Ħaddima mingħajr sengħa b'tal-anqas sena esperjenza fix-xogħol tal-bini

191 NOK

Tas-sengħa

203.8 NOK

Salarju medju (indikazzjoni)

216 NOK (medja tal-kullar blu)
210 NOK (medjan tal-kullar blu)

Kuljum

Mass. 9 siegħat
Info
Ftehimiet speċjali għall-estensjoni tal-limiti jistgħu jiġu miftehma fi ħdan il-ftehim kollettiv u/jew mal-Awtorità tal-Ispettorat tax-Xogħol.

Kull ġimgħa

Mass. 40 siegħat
Info
Ftehimiet speċjali għall-estensjoni tal-limiti jistgħu jiġu miftehma fi ħdan il-ftehim kollettiv u/jew mal-Awtorità tal-Ispettorat tax-Xogħol.

Sahra

kuljum 13 siegħat
kull ġimgħa 48 siegħat
Kull xahar 100 siegħat
kull sena 200 siegħat
Massimu 4 siegħat

Brejks

Kumplament

30 minuti għal 8 sigħat ta' xogħol
Parti mill-ħin tax-xogħol standard jekk il-break jittieħed fuq il-lant tax-xogħol.
Info
Impjegat jista' jkollu tal-anqas break wieħed jekk is-sigħat ta' ħidma kuljum jaqbżu l-ħames sigħat u 30 minuta.

Kundizzjonijiet speċjali

Info
Is-sigħat tax-xogħol għandhom ikunu arranġati b'mod li l-impjegati ma jkunux esposti għal tensjoni fiżika jew mentali, u li jkunu jistgħu iħarsu l-konsiderazzjonijiet ta' sikurezza.

In-Norveġja

Kumpems għall-ivvjaġġar

Info
L-ebda regolament statutorju - referenza għad-dispożizzjonijiet fil-pajjiżi ospiti biss (Imma regolati f'xi ftehimiet kollettivi).

Kumpens għall-akkomodazzjoni

Info
Għal assenji li jeħtieġu waqfiet matul il-lejl lil hinn mid-dar, min iħaddem għandu bħala regola iħallas għall-ikel u alloġġ, imma rata fissa ta' sussistenza, ħlas skont il-kont mogħti jew simili jista' jiġi miftiehem.

Sussistenza/kumpens ta' kuljum

Info
Għal assenji li jeħtieġu waqfiet matul il-lejl lil hinn mid-dar, min iħaddem għandu bħala regola iħallas għall-ikel u alloġġ, imma rata fissa ta' sussistenza, ħlas skont il-kont mogħti jew simili jista' jiġi miftiehem.

Sahra

Tal-anqas 40 % tas-salarju

X ta' filgħaxija,

Permess
Mingħand 21:00 sa 06:00

Xogħol bil-lejl

Permess biss jekk meħtieġ minħabba n-natura tax-xogħol

Ħidma nhar ta' Sibt

Permess

Xogħol fil-Ħdud

Mhux permess għajr meta meħtieġ minħabba n-natura tax-xogħol.
Info
Ix-xogħol nhar ta' Ħadd huwa kkonsidrat ix-xogħol li jitwettaq minn 18:00 hrs is-Sibt sa 22;00 il-Ħadd.

Ħidma fil-festi pubbliċi

Mhux permess għajr meta meħtieġ minħabba n-natura tax-xogħol.
Info
Ix-xogħol fil-vaganzi pubbliċi huwa kkonsidrat ix-xogħol li jitwettaq minn 18:00 tal-ġurnata ta' qabel sat-22;00 fil-jum tal-vaganza pubblika

Xogħol bix-xift,

Permess

kumpens tal-btajjel annwali

Tal-anqas 10.2 % tas-salarju rċevut is-sena ta' qabel.
Info
Imħallas fl-aħħar jum normali ta' ħlas qabel il-vaganza jew f'Ġunju.

Anzjanità

Wara 60 sena ġimgħa 1 vaganza ekstra

Skemi supplimentari ta' pensjoni għall-irtirar mix-xogħol

Info
Il-maġġoranza ta' dawk li jħaddmu huma meħtieġa li jistabilixxu skema ta' pensjoni tax-xogħol għall-impjegati tagħhom

Numru ta' vaganzi

Min 20 jiem kull sena
Massimu 30 jiem kuljum
Tal-anqas 10 jiem konsekuttivi

Festi Pubbliċi

L-Ewwel tas-Sena
Ħamis ix-Xirka
Il-Ġimgħa l-Kbira
Tnejn il-Għid
Jum il-Haddiem
17 mejju jum il-kostituzzjoni
Jum l-Assenzjoni
It-Tnejn ta' Pentekoste
Jum il-Milied
26 diċembru

kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali

Info
Sħubija fl-Iskema Nazzjonali tal-Assigurazzjoni hija obbligatorja. Ir-rata ta' kontribuzzjoni hija ta' 8.2% fuq il-paga gross

Taxxa fuq id-dħul

Medju 30 %

Fondi addizzjonali tal-pensjoni

Info
Inkluża fl-Iskema Nazzjonali tal-Assigurazzjoni. Sabiex wieħed ikun intitolat biex jirċievi pensjonijiet min-Norveġja, inti tkun trid tkun membru tal-iskema għal sena waħda.

Mard/Mard

52 ġimgħat
Info
Trid tkun ilek taħdem għal mill-inqas 4 ġimgħat, u l-marda tiegħek trid tkun dokumentata.

Korrimenti fuq ix-xogħol/aċċidenti

52 ġimgħat
Info
Trid tkun ilek taħdem għal mill-inqas 4 ġimgħat, u l-marda tiegħek trid tkun dokumentata.

Info Kuntatti

Fellesforbundet

Lilletorget 1
0184 Oslo
Tel. +47 23 06 31 00