Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kroatia

Sist oppdatert den 16.10.2023
Vis alle valutaer i Kroatiske kuna (HRK)

Minimum bruttolønn

Gjeldende
700 EUR

Lønn per kategori

Ikke faglært

780 EUR månedlig 4,48 EUR per time
820 EUR

Kvalifisert

870 EUR
950 EUR
1 000 EUR

Spesialist

1 050 EUR
1 100 EUR

Formann

1 170 EUR
1 240 EUR
1 400 EUR

Fagfolk

1 450 EUR
1 600 EUR
2 000 EUR

Daglig

8 time

Ukentlig

40 timer
Info
Arbeidere kan arbeide mer enn 8 t per dag i noen dager, opptil 56 timer per uke (60 for sesongarbeid) og noen dager mindre enn 8 timer per dag / 56 timer per uke, men på slutten av denne perioden må gjennomsnittlig arbeidstid være 40 timer i uken. I så fall er det ikke noe overtid.

Overtid

10 timer per uke
180 timer per år
250 timer per år (cba - hvis relevant)

Pauser

etter 6 arbeidstimer
30 minutter
Del av standard arbeidstid
Betalt

I Kroatia

Reisegodtgjørelse

Godtgjørelse basert på offentlig transport koster

Kostgodtgjørelse

20 til 26,54 EUR per dag
15 til 20 EUR per dag

Godtgjørelse for losji

Ifølge skattebestemmelsene skal utgifter til losji på byggestedet tilfalle arbeidsgiveren.

Livsopphold/daglig godtgjørelse

20 - 26,54 EUR

Overtid

30 % av lønn per time

Nattarbeid

Tillatt
Fra 22:00 til 06:00
30 % av lønn per time

Arbeid på lørdager

Arbeid på lørdager betraktes som normal arbeidstid.

Arbeid på søndager

Tillatt
30 % av lønn per time

Arbeid på offentlige helligdager

Tillatt
50 % av lønn per time

Skiftarbeid

Tillatt
10 % av lønn per time

Farlig arbeid

5 % for påvirkning av miljømessige faktorer
5 til 50 % for fysisk og psykisk belastning
Info
FYSISK OG PSYKISK BELASTNING - sjåfører som bruker tunge motorkjøretøy i offentlig trafikk - arbeid med tunge bygningsmaskiner, - arbeider i høyder over 25 m........min. 15 % - arbeid i dybder i trange kanaler og grøfter som er dypere enn 3 m .........min. 10 % - arbeid i reiste stillaser ........min. 25 % - arbeid med utgraving av tunneler og fjellstøtte/....min. 30-40 % - lading og detonering av gruver .....min. 25 % - ammunisjons- og dykkearbeid......min. 50%

Standby-betaling

70 % av lønn per time (ikke mindre enn lovpålagt minstelønn)

Årlige feriepenger

Gjeldende
300 EUR årlig permisjon
100 EUR 1. juledag

Ekstra lønningskomponenter

0,5 % per år i tjeneste
Betalt månedlig

Antall ferier

20 dager per år i 5 arbeidsdager/uke
24 dager per år i 6 arbeidsdager/uke
Info
Hvert 4. år med arbeid, en ekstra dag, opptil 25/30 dager

Offentlige helligdager

13 dager per år
1. januar
6. januar
Andre påskedag
1. mai
Pinse
22. juni
25. juni
5. august
15. august
8. oktober
1. november
25. og 26. desember

Trygdeavgifter

15 % til i. søyle
5 % til ii. søyle
Info
Bidrag betalt av arbeidsgiver og beregnet av bruttolønnen: syketrygd 15 %; bidrag for skader på arbeidsplassen 0,5 %; sysselsettingsbidrag 1,7 %

inntektsskatt

20 til 30 %
Info
Lokal skatt fra 0 % til 18 % avhengig av kommunen

Ekstra pensjonsfond

kun III. søyle – ikke obligatorisk

Sykdom

Dag 1 til 42 : 70 %

Arbeidsskader/ulykker

100 %

Info Kontakter

SGH - Sindikat graditeljstva Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. br2, Zagreb
Tlf. +385992536590
Du kan kontakte oss på følgende språk
Kroatisk, Engelsk, Serbisk, Slovensk, Spansk