Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Storbritannia

Sist oppdatert den 16.09.2019
Vis alle valutaer i Pound sterling (£)

Lønn per kategori

15,46 av lønn per time kvalifisert etter avtale
13,29 av lønn per time kvalifisert etter avtale
12,67 av lønn per time håndverker etter avtale
16,77 av lønn per time kvalifisert etter avtale
16,63 av lønn per time kvalifisert etter avtale
Gjelder ikke utsendte arbeidstakere

Daglig

8 timer fra mandag til torsdag
7 timer på fredag

Ukentlig

39 timer per uke

Pauser

00:00 time per dag
Info
Det skal inneholde matpause på minst en halv time.

I Storbritannia

Livsopphold/daglig godtgjørelse

40 GBP per natt

Overtid

150 % mandag til fredag for de første 4 timene
200 % mandag til fredag etter de første 4 timene
Gjelder ikke utsendte arbeidstakere

Nattarbeid

25 % per time
Info
Når det blir utført arbeid om natten av en annen gruppe med arbeidere enn de som arbeider om dagen.

Arbeid på lørdager

150 %
200 % etter 4 arbeidstimer

Arbeid på søndager

200 %

Arbeid på offentlige helligdager

200 %
Info
Alle timer som arbeides på en offentlig helligdag skal betales med dobbel sats

Skiftarbeid

14 % av lønn per time

Standby-betaling

Info
etter avtale

Antall ferier

22 dager

Offentlige helligdager

8 dager

Arbeidsskader/ulykker

Info
Kompensasjon for ulykker og død deker kvalifiserte krav: Tap av syn på begge øynene £25 000 Tap av syn på ett øye £10 000 Tap av hørsel på ett øre £3 000 Tap av hørsel på begge ører £10 000 Tap ved amputasjon eller permanent tap av bruk av: En hel hånd eller fot (under albuen eller kneet) £25 000 En hel arm eller et helt bein (ved eller over albuen eller kneet) £25 000 Stortå £1300 En annen tå £600 Tommel £4000 Pekefinger (tap av minst ett ledd) £4000 Enhver annen finger (tap av minst ett ledd) £800 Total uførhet: 12 måneder £3000 24 måneder £3000 Permanent £15 000 Maksimum ytelse som kan utbetales: £25 000 Arbeidsgiver vil sørge for forsikringsdekning for tilfeldig personskade som følge av en ulykke på arbeidsplassen eller ved ulykke når man reiser til eller fra arbeid.

Info Kontakter

Unite the Union

Unite House
128 Theobald's Road
Holborn, London, WC1X 8TN
Du kan kontakte oss på følgende språk
Engelsk